Start » Nyheter

Nyheter

Senaste nyheterna om Dermicus – vår telemedicinska plattform och digitala beslutsstöd inom teledermatoskopi kan du läsa om här.

ISO 27001-certifierad för informationssäkerhet

Sedan Gnosco startades har vi arbetat målmedvetet med ledningssystem, processer och strukturer kring informationssäkerhet. Certifieringen är ett bevis på hela teamets arbete.

Läs mer

Maligna tumörsår – ny modul

6 oktober 2021: I senaste numret av Cancervården nummer 3 2021 beskrivs hur Dermicus utvecklas och utvärderas av bland annat RCC Stockholm Gotland som ett nytt arbetssätt och beslutsstöd inom maligna tumörsår.

Läs mer

Nya AI-stödda funktioner

13 september 2021: Med över 50 000 patientfall i beslutsstödet fortsätter vi utveckla plattformen, bland annat inkluderas nya AI-stödda funktioner som Dermicus AI fokus, och Dermicus AI ljus.

Läs mer

Min Doktor breddinför Dermicus

2 juli 2021: Min Doktor har under maj och juni breddinfört Dermicus – Gnoscos digitala beslutsstöd inom teledermatologi för hantering av patienter med hudförändringar på drygt 30 fysiska mottagningar runt om i landet.

Läs mer

Gnosco och Min Doktor inleder samarbete

9 april 2021: Tre av Min Doktors vård- och vaccinationskliniker är först ut att under april dokumentera och fotografera hudförändringar som skickas till Min Doktors läkare för bedömning och rekommendation på åtgärd.

Läs mer

Dermicus NHS-team finalister i tävlingen HSJ Awards

24 mars 2021: Isle of Wight är det första breddinförandet för Dermicus i en region i Storbritannien. Den lyckade implementeringen gav teamet en finalplats i NHS:s tävling – HSJ Awards – i kategorin: Primary Care Innovation of the Year.

Läs mer

MedTech Magazine: Regioner satsar på teledermatoskopi

8 mars 2021: I årets första nummer av ett av MedTech Magazine intervjuas vd Daniel Eliasson om regionernas satsning på teledermatoskopi och RCC nya nationella webbaserade utbildningen i teledermatoskopi till landets primärvård.

Läs mer

Stockholm väljer Gnoscos teledermatoskopisystem

17 december 2020: Gnosco och Region Stockholm har slutit ett sexårigt ramavtal för breddinförande av regionens nya vårdprocess för teledermatoskopi för effektivare hantering av patienter med hudförändringar.

Läs mer

Implementering av Dermicus Wound EWMA 2020

19 oktober 2020: RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, har aktivt deltagit i valideringar av Dermicus Wound som har testats av vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret. Här summeras lite resultat från implementering och testning av Dermicus under 2020.

Läs mer

Region Skåne har upphandlat Dermicus

4 oktober 2019: Gnosco och Region Skåne har slutit ett fyraårigt ramavtal för användning av Dermicus för effektivare hantering av patienter med hudförändringar. I avtalet med Region Skåne tillhandahåller Gnosco såväl ett digitalt beslutstöd som utbildning och implementeringsstöd.

Läs mer

Mer nyheter om Dermicus

Fler äldre nyheter finner du på Gnoscos hemsida under nyheter.

Läs mer