Start » Forskning & AI » Forskning inom AI

Forskning inom AI

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) går snabbt och digitala tjänster är en naturlig del i framtidens vård.

Socialstyrelsens kartläggning 2019 ”Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården visar att vårdkvaliteten kan förbättras på olika sätt med stöd av AI.

”Artificiell intelligens (AI) är enligt OECD:s definition ”förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende”. Det som utmärker AI från andra metoder för automation är AI-teknikens förmåga att lära sig och bli smartare över tid.”

 

AI utveckling i partnerskap

Genom användning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning finns stora möjligheter att öka den diagnostiska säkerheten av teledermatoskopi ytterligare för att bedöma misstänkta pigment/hudförändringar. 2018 inleddes ett initiativ med stöd av Vinnova inom artificiell intelligens där Gnosco, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Karolinska universitetssjukhuset samarbetade. Resultat presenterades bland annat på Vitalis 2019.

Syftet för projektet var att utveckla AI-stöd i Dermicus plattform i en etablerad vårdprocess för ökad kunskap och tidig upptäckt av malignt melanom. De första versionerna av AI-funktioner i plattformen togs fram och testades. Det som gjorde detta projekt unikt vara att projektgruppen var först i världen med att implementera en avancerad algoritm i ett befintligt vårdflöde.

”Projektet via Vinnova 2018 blev början på vår satsning inom artificiell intelligens och det har legat till grund för vår fortsatta utveckling av olika AI-baserade funktioner som ska integreras i Dermicus”

Daniel Eliasson, vd Gnosco

AI-stödda funktioner

Artificiell intelligens är ett prioriterat område som växer och där genomför vi samarbetes- och forskningsprojekt med flera av Sveriges ledande dermatologer. Ett aktuellt exempel är vårt samarbete med Åsa Ingvar och kollegor i Region Skåne, där Gnosco deltar för att utvärdera AI-funktionalitet i klinisk vardag. Här kommer bland annat de nya AI-funktioner vi tar fram i Dermicus följas och utvärderas. Under 2021 har plattformen utvecklats ytterligare och byggts ut med bland annat flera nya AI-stödda funktioner, och i juli 2021 fanns över 50 000 patientfall i beslutsstödet

Arbete med utveckling av AI-stödda funktioner fortsätter och här pågår löpande utveckling med målsättning att integrera olika funktioner i plattformen. Bland annat utvärderas möjliga funktioner som till exempel att hjälpa läkare att lättare hitta liknande patientfall. Ett annan intressant del vi arbetar med här är att utveckla maskininlärningsalgoritmer för att kunna automatisera diagnoser i framtiden.

 

Pågående forskning inom AI

2021 – : Artificiell intelligens som ett beslutsstöd vid melanomdiagnostik inom svensk teledermatoskopi, projektet leds av forskare vid Karolinska Institutet/Karolinska Sjukhuset, källa: nyhetsbrev 9, RCC Stockholm Gotland november 2021.

2020-2025: Teledermoscopy and artificial intelligence: implementation in clinical practice, Start: 2020/11/16 End: 2025/11/30, Lead: Lunds Universitet, Åsa Ingvar with colleagues and Gnosco partner. 

En del i denna pågående forskning i Lund handlar om utveckling och utvärdering av olika AI-filter i webbapplikationen.

 

Avslutade projekt inom AI

2017-2019: Algoritm för bildigenkänning som beslutstöd för tidig upptäckt av malignt melanom, Vinnovaprojekt (Dnr 2017-04646), Gnosco koordinator, samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och KTH.

 

Övrig forskning och utveckling inom AI

 

 

Vill du driva ett forskningsprojekt inom AI?

Kontakta oss