Start » Forskning & AI » Forskning inom AI

Forskning inom AI

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) går snabbt och digitala tjänster är en naturlig del i framtidens vård.

Socialstyrelsens kartläggning 2019 ”Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården visar att vårdkvaliteten kan förbättras på olika sätt med stöd av AI.

”Artificiell intelligens (AI) är enligt OECD:s definition ”förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende”. Det som utmärker AI från andra metoder för automation är AI-teknikens förmåga att lära sig och bli smartare över tid.”

AI utveckling i partnerskap

Genom användning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning finns stora möjligheter att öka den diagnostiska säkerheten av teledermatoskopi ytterligare för att bedöma misstänkta pigment/hudförändringar. 2018 inleddes ett initiativ med stöd av Vinnova inom artificiell intelligens där Gnosco, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Karolinska universitetssjukhuset samarbetade. Resultat presenterades bland annat på Vitalis 2019.

Syftet för projektet var att utveckla AI-stöd i Dermicus plattform i en etablerad vårdprocess för ökad kunskap och tidig upptäckt av malignt melanom. De första versionerna av AI-funktioner i plattformen togs fram och testades. Det som gjorde detta projekt unikt vara att projektgruppen var först i världen med att implementera en avancerad algoritm i ett befintligt vårdflöde.

”Projektet via Vinnova 2018 blev början på vår satsning inom artificiell intelligens och det har legat till grund för vår fortsatta utveckling av olika AI-baserade funktioner som ska integreras i Dermicus”

Daniel Eliasson, vd Gnosco

Arbete med utveckling av AI-baserade funktioner fortsätter och här pågår löpande utveckling med målsättning att integrera olika funktioner i plattformen. Bland annat utvärderas möjliga funktioner som till exempel för att hjälpa läkare att lättare hitta liknande patientfall. Ett annan intressant del vi arbetar med här är att utveckla maskininlärningsalgoritmer för att kunna automatisera diagnoser i framtiden.

Pågående forskning och utveckling inom AI där Gnosco medverkar

Avslutade projekt inom AI där Gnosco medverkat

  • 2017-2019: Algoritm för bildigenkänning som beslutstöd för tidig upptäckt av malignt melanom, Vinnovaprojekt (Dnr 2017-04646), Gnosco koordinator, samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och KTH.

Övrig forskning och utveckling inom AI

 

 

Vill du driva ett forskningsprojekt inom AI?

Kontakta oss