Start » Om oss

Om oss

Genom att kombinera digitala tjänster och förändrade arbetssätt effektiviseras vården och patientens väg till diagnos

Idén

Idén till den telemedicinska plattformen Dermicus kom ursprungligen från Dr. Johan Heilborn. Dr Heilborn insåg tidigt att med hjälp av digitala tjänster kan specifika vårdprocesser väsentligt effektiviseras så att både patienter, vårdpersonal och vårdgivare gynnas. Gnosco valde därför tidigt att lägga fokus på processerna mellan primärvården och specialistvården, och på att effektivisera hanteringen av hudcancerpatienter. För att göra detta möjligt har Gnosco även fokuserat på utbildning och implementeringsstöd och det är fortfarande en mycket viktig del av Gnoscos erbjudande.

Idag

Idag är Gnosco ett snabbväxande företag inom digitala vårdtjänster och finns i flera internationella marknader. Teamet växer kontinuerligt och finns representerade i flera städer. Ytterligare områden hanteras numera av Gnosco och plattformen Dermicus, bla. svårläkta sår där Gnosco tillsammans med RiksSår utvecklat det nationella beslutsstödet för bensår och trycksår. På grund av att Gnosco varit etablerade under så lång tid i Sverige och Dermicus använts under många år så finns nu möjlighet att ta nästa steg och utveckla AI-baserade funktioner och produkter som ytterligare kommer stötta läkare och sköterskor i kampen att hitta hudcancer så tidigt som möjligt.

Vår historia

2010

Så började det

Idén till den telemedicinska plattformen Dermicus kom ursprungligen från Dr. Johan Heilborn. Johan insåg tidigt behovet av en mobil applikation och plattform för kommunikation mellan vårdgivare. Med Dermicus får hudspecialisten på ett enkelt och användarvänligt sätt tillgång till bilder och relevant klinisk information hos patienter med misstänkt hudcancer. Dermicus har dessutom fått en central plats i Johans mångåriga ambition att utbilda läkare och vårdpersonal i konsten att tidigt upptäcka malignt melanom. Det övergripande målet är att digitalt stödja vårdprocesser genom kontinuerligt lärande – för att uppnå effektivare patientflödet, ökad kvalité och ett bättre nyttjande av tillgängliga vårdresurser.

2012

Användarfokuserad produktutveckling

Plattform, mobil applikation och utbildning är utvecklad i nära samarbete med specialister i dermatologi och primärvårdsläkare. Under 2012 lanserades första versionen av Dermicus och första skarpa pilotprojektet genomfördes med Karolinska och flera vårdcentraler runtom i Stockholm.

2014

Lansering

Under 2014 CE-märktes Dermicus plattform och mobil applikation. Under detta året startades också företaget Gnosco som äger och utvecklar Dermicus. Serieentreprenören Daniel Eliasson blev en del av bolaget och även VD. Medtechföretaget Gnosco, erbjuder tjänster för bättre kommunikation, dokumentation och utbildning inom hälso- och sjukvård.

2016

Fler områden och utbildningsprogram

Under 2015 och 2016 har teamet runt Gnosco börjat växa och flera nya områden för plattformen har utvecklats. Pilotprojekt genomfördes bl.a. i England. Gnoscos väletablerade och uppskattade utbildningsprogram inom dermatoskopi (Chaos & Clues) lanseras. Gnosco blir officiell återförsäljare för Heines högkvalitativa dermatoskopiutrustning, framförallt det mobila dermatoskopet iC1.

2018

Tillväxt och internationalisering

Under 2017 ökade antalet kunder kontinuerligt och milstolpen 10000 patientfall nåddes. En helt ny modern backend-plattform lanserades med flera nya funktioner för användarna. Dermicus Wound som är för området svårläkta sår testades i två olika piloter tillsammans med Karolinska och kvalitetsregistret RiksSår. Under 2018 initierades flera intressanta projekt inom AI och sår samt Gnoscos internationella tillväxtresa.

Jobba hos oss

Vi på Gnosco växer just nu och söker därmed flera drivna personer. Vi söker dig som vill vara med och bidra till en bättre vård, tar egna initiativ och gillar ett bolag i tillväxt.

Se lediga jobb