Dermicus webbapp

Start » Om oss

Om oss

Genom att kombinera digitala tjänster och förändrade arbetssätt effektiviseras vården och patientens väg till diagnos. Dermicus möjliggör att patienter kan diagnostiseras med kortare ledtider och bidrar även till ökad kunskap hos vårdpersonal.

Idén

Idén till den telemedicinska plattformen Dermicus kom ursprungligen inifrån vården. Några erfarna hudspecialister insåg tidigt att med hjälp av digitala tjänster kan specifika vårdprocesser väsentligt effektiviseras så att både patienter, vårdpersonal och vårdgivare gynnas. Idén blev verklighet och efter några år skapades Gnosco. Gnosco valde tidigt att lägga fokus på processerna mellan primärvården och specialistvården, och på att effektivisera hanteringen av hudcancerpatienter. För att göra detta möjligt har Gnosco även fokuserat på utbildning och implementeringsstöd och det är fortfarande en mycket viktig del av Gnoscos erbjudande.

AI stödda funktioner

Idag

Idag är Gnosco ett snabbväxande företag med Dermicus en digital plattform för hantering av hudförändringar, sår och generell bilddokumentation. Dermicus består av en smartphoneapplikation, och webbapplikation. Patientinformation och bilder samlas in i primärvården eller inom kommunal vård av utbildad sjukvårdpersonal, och bedöms sedan av en eller flera specialister på distans. De återkopplar med en beskrivning, diagnos samt rekommendation om hur patienten bäst handläggs. Dermicus möjliggör att patienter kan diagnostiseras med kortare ledtider och bidrar även till att höja kunskapsnivån hos vårdpersonal.

I juli 2022 gick Gnosco samman med Demetra och belgiska Barco köpte  in sig som majoritetsägare i Gnosco för att stärker den fortsatta expansionen av bolaget och utvecklingen av Dermicus. Gnosco erbjuder idag både Dermicus plattform och beslutsstöd inom hudcancer och sår, samt Demetra en digital lösning och handhållet dermatoskop som är lanserad på flera marknader av Barco. Barco har i flera år arbetat med utveckling av produkter och AI-modeller inom dermatologi, samlat under Demetra. Genom samgåendet med Demetra förstärker vi företagets fortsatta utveckling och satsningar på AI-teknik.

Vår historia

2010

Så började det

Idén till den telemedicinska plattformen Dermicus kom ursprungligen inifrån vården En grupp hudspecialister insåg tidigt behovet av en mobil applikation och plattform för kommunikation mellan vårdgivare. Med Dermicus får hudspecialisten på ett enkelt och användarvänligt sätt tillgång till bilder och relevant klinisk information hos patienter med misstänkt hudcancer. Dermicus har dessutom fått en central plats i vårdens ambition att utbilda läkare och vårdpersonal i konsten att tidigt upptäcka malignt melanom. Det övergripande målet är att digitalt stödja vårdprocesser genom kontinuerligt lärande – för att uppnå effektivare patientflödet, ökad kvalité och ett bättre nyttjande av tillgängliga vårdresurser.

2012

Användarfokuserad produktutveckling

Plattform, mobilapplikation och utbildning är utvecklad i nära samarbete med specialister i dermatologi och primärvårdsläkare. Under 2012 lanserades första versionen av Dermicus och första skarpa pilotprojektet genomfördes med Karolinska och flera vårdcentraler runtom i Stockholm.

2014

Lansering

Dermicus plattform och mobilapplikation lanseras och företaget Gnosco som äger och utvecklar Dermicus bildades. Daniel Eliasson blev en del av bolaget och även vd. Gnosco, erbjuder tjänster för bättre kommunikation, dokumentation och utbildning inom hälso- och sjukvård.

2016

Fler områden och utbildningsprogram

Under 2015 och 2016 har teamet runt Gnosco börjat växa och flera nya områden för plattformen har utvecklats. Pilotprojekt genomfördes bl.a. i England. Gnoscos väletablerade och uppskattade utbildningsprogram inom dermatoskopi (Chaos & Clues) lanseras. Gnosco blir officiell återförsäljare för Heines högkvalitativa dermatoskopiutrustning, framförallt det mobila dermatoskopet iC1.

2018

Tillväxt och internationalisering

Under 2017 ökade antalet kunder kontinuerligt och milstolpen 10 000 patientfall nåddes. En helt ny modern backend-plattform lanserades med flera nya funktioner för användarna. Dermicus Wound som är för området svårläkta sår testades i två olika piloter tillsammans med Karolinska och kvalitetsregistret RiksSår. Under 2018 initierades flera intressanta projekt inom AI och sår samt Gnoscos internationella tillväxtresa. 2017 tar Barco fram Demetra i samarbete med DERMSCAN-projektet. 2019 får Demetra CE-märkning och lanseras i Belgien och Tyskland.

2020

Offentliga upphandlingar och kunder i UK

NHS/Isle of wight CCG upphandlar och börjar använda Dermicus under 2019. Gnosco vinner under 2019 och 2020 flera stora offentliga upphandlingar, bla. Region Skåne och Region Stockholm. Dermicus erbjuds som en plattform för regioner/vårdgivare att själva arbeta i, men vid resursbrist hos vårdgivare kan även konsultation erbjudas från Gnosco. Demetra får en ytterligare CE-märkning och FDA-godkännande samt lanseras i USA, Storbritannien, Italien och Frankrike.

2021

Breddinförande och nya AI-stödda funktioner

I juli 2021 hade över 50 000 patientfall hanterats i beslutsstödet. Plattformen har utvecklats ytterligare och byggts ut med bland annat flera nya AI-stödda funktioner. Under våren 2021 genomfördes integrering till journalsystemet TakeCare i Region Stockholm, vilket möjliggör breddinförandet för samtliga 220 vårdcentraler under hösten 2021 och början av 2022. Vi har implementerat Dermicus på Min Doktors mottagningar och utbildat över 150 av deras medarbetare.

2022

Vinnovaprojekt och ökar expansionstakten

Vinnova beviljar 2,4 miljoner för AI-projekt inom diagnostik av hudcancer. I september 2022 går Gnosco samman med Demetra, belgiska Barcos dermatologiverksamhet för att tillsammans verka under namnet Dermicus. Barco köper samtidigt in sig som majoritetsägare och stärker den fortsatta expansionen av bolaget och utvecklingen av Dermicus.

Jobba hos oss

Vi på Gnosco växer just nu och söker därmed flera drivna personer. Vi söker dig som vill vara med och bidra till en bättre vård, tar egna initiativ och gillar ett bolag i tillväxt.

Se lediga jobb