Start » Forskning & AI

Forskning & AI

Samarbete mellan olika aktörer är centralt för att driva innovation i vården. Forskning, utveckling och utbildning genom samarbeten är grunden till Dermicus – vår telemedicinska plattform och digitala beslutsstöd.

Den första versionen av Dermicus lanserades 2012 då det första skarpa pilotprojektet genomfördes för tidig upptäckt av hudcancer. En rad samarbets- och utvecklingsprojekt med Dermicus plattform och mobilapplikationen som bas i Sverige har genomförts sedan dess. I beslutsstödet finns idag en stor mängd strukturerade data som skapar möjligheter till olika forskningsprojekt.

Tack vara olika samarbetsprojekt under flera år har plattformen ständigt kunnat utvecklats. Inledningsvis primärt inom hudcancer och misstänkta pigmentförändringar, och på senare år har Dermicus även utvecklats för att även omfatta svårläkta sår. Även projekt inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning har initierats och pågår, bland annat i syfte att kunna diagnostisera hudcancer så tidigt som möjligt.

Det finns en stor potential i att effektivisera hälso- och sjukvården med digitalt beslutsstöd som Dermicus. Vi söker ständigt hitta nya utvecklingsprojekt och samarbeten för utveckling och implementering.

AI stödda funktioner

Forskning inom AI

Läs mer

Forskning inom hudcancer

Läs mer

Forskning inom sår

Läs mer

Vill du driva ett forskningsprojekt inom något av ovan områden?

Dermicus plattform kan förbättra och effektivisera vårdprocessen inom en rad områden. Förutom utveckling och implementering inom redan etablerade områden som hudcancer, bensår och trycksår, finns en rad andra dermatologiska tillstånd där plattformen kan användas; psoriasis, eksem och acne är några exempel.

Vill du veta mer eller är intresserad av att driva ett utvecklingsprojekt välkommen att höra av dig.

Kontakta oss