Start » Områden » Sår

Sår

Snabbare diagnostik och korrekt behandling av svårläkta sår minskar patienters lidande, förkortar läkningstider och leder till minskade sjukvårdskostnader.

Svårläkta sår

Svårläkta sår medför inte bara höga kostnader för vården, utan även svårt lidande för patienterna. Smärta, inskränkt rörlighet, isolering och behov av regelbundna omläggningar sänker livskvaliteten för den enskilde individen.
Svårläkta sår är ett globalt problem för den allt åldrande befolkningen och risken att drabbas ökas med åldern. En femtedel av Sveriges befolkning eller ungefär 1,8 miljoner är drabbade. I en färsk rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) dras slutsatsen att det vetenskapliga underlaget för behandling av kroniska och svårläkta sår hos äldre är mycket begränsad. Svårläkta sår kräver betydande resurser av sjukvården och upptar 2-4% av hälso- och sjukvårdsbudgetarna. Bara i Sverige är den totala kostnaden för svårläkta bensår 2,5 miljard SEK per år (2013). Kostnaderna väntas stiga på grund av en allt mer åldrande befolkning och diabetes. Det uppskattas att var fjärde människa i Sverige kommer att vara 65 år eller äldre 2030.

Dermicus Wound

Genom ett nära samarbete med RiksSår har vi utvecklat det kliniska beslutsstödet Dermicus Wound. Appen används av vårdgivare och underlättar diagnostik och korrekt behandling av patienter med svårläkta sår. Systemet omfattar en mobil app och en webbapplikation för multidisciplinärt samarbete, klinisk monitorering samt strukturerad utbildning av sjukvårdspersonal.

Boka Demo

Effekt

Snabbare diagnostik och korrekt behandling av svårläkta sår utan att patienten behöver besöka vårdcentral eller sårspecialist. Effektiv handläggning av patienter med svårläkta sår minskar patientens lidande och sparar sjukvårdsresurser. Ökad kunskap och kontinuerlig utbildning av vårdpersonal ger tidigt korrekt behandling och minskar onödig användning av antibiotika.

Boka Demo