Dermicus and DermLite

Start » Vår lösning » Regioner

Vår lösning för regioner

Tillsammans kan vi etablera och utveckla er teledermatologiprocess som teledermatoskopi, telemedicin inom sår och digital bildhantering inom hud. En framtidssäkrad digital plattform tillsammans med implementeringsstöd är nyckeln till framgång.

Dermicus plattform

Mobilapp och digital plattform för både primär- och specialistvård.

Modern design och funktioner som möjliggör en effektiv och säker process

Integration till befintliga journal- eller bildarkiveringssystem

Kontinuerligt lärande och kunskapsutveckling inom dermatologi

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Implementeringsstöd

Stöd i etablering och optimering av arbetsprocess och tekniska integrationer

Utbildning av användare

Lathundar, filmer, manualer, och support

Läs mer

Unika funktioner skapar effektivitet och kvalité

Användarvänlig design anpassat för dator, läsplatta och mobil

Välutvecklat anamnesformulär och kvalitetssäkringsfunktioner vid bildtagning

Flexibel sektion för samråd och för gruppdiskussion mellan vårdpersonal

Överskådlig vy för bildjämförelse över tid

Bjud in externa lokala/regionala kollegor i patientfall

Sök- och filterfunktion, statistik etc

Utveckling av telemedicin inom dermatologi

Beroende på hur långt en region har kommit i utvecklingen inom teledermatoskopi, telemedicin inom sår och digital bildhantering inom hud, kan val av process och stödjande system leda till olika stor besparing och kvalitetsförbättringar.

Så här fungerar Dermicus för hudförändringar

Fysiskt besök på vårdcentral

1. Läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Loggar in i Dermicus mobil app, dokumenterar lesionsspecifik anamnes och tar översikts- och dermatoskopsbilder

4. Skickar in för konsultation

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Genomför samråd digitalt med andra hudspecialister i Dermicus webbapplikation

4. Skriver konsultation, diagnos och rekommendation för vidare hantering

Uppföljning vårdcentral

1. Svar till vårdcentral inom cirka fem dygn

2. Primärvårdsläkaren läser svaret i sitt journalsystem eller Dermicus webbapplikation

3. Kontaktar patient för vidare hantering

4. Avslutar patientfall

Region Stockholms breddinförande

Region Stockholm är den första region i Sverige att breddinföra en vårdprocess för teledermatoskopi för effektivare hantering av patienter med hudförändringar med hjälp av Dermicus.

Mer om Region Stockholms implementering kan du läsa här.

Så här fungerar Dermicus för sår

Dermicus skapar förutsättningar för ett effektivare sårläkningsarbete vilket leder till kortare sårläkningtider, minskat lidande för patienter och en kostnadsbesparing för sjukvården.

Mobilapp Dermicus Wound

Patient med svårläkt sår

1. Sköterska/läkare träffar patient

2. Dokumentation av anamnes och bilder med Dermicus mobilapplikation

3. Skickar in för konsultation och/eller egen dokumentation

Dermicus Wound webbapp

Konsultation av sårspecialist

1. Sårspecialist (lokal, regional) får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Möjlighet till samråd digitalt i Dermicus webbapplikation med andra sårspecialister

4. Återkopplar med rekommendation på behandling av sår

Uppföljning vårdcentral eller i hemsjukvården

1. Svar till vårdcentral/hemsjukvård

2. Sköterska/läkare läser svaret i sitt journalsystem eller Dermicus webbapplikation

3. Genom kontinuerlig dokumentation med Dermicus så ser vårdpersonal hur såret utvecklas och läker.

4. Avslutar patientfall vid sårläkning

Dermicus Wound presentation EWMA 2022

Implementering och validering

RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, har aktivt deltagit i valideringar av Dermicus Wound och plattformen har testats av vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret på ett stort antal platser i landet.

Resultat från implementering och testning av Dermicus Wound inom vården läs mer på denna sida om forskning och projekt inom telemedicin sår. 

Så här fungerar Dermicus för generell dermatologi

Dermicus plattform kan förbättra och effektivisera vårdprocessen inom en rad dermatologiska tillstånd som exempelvis psoriasis, eksem, acne, etc

Dokumentation med mobilapplikation

Allt som en vårdenhet har behov av att fotografera går att fotografera med Dermicus mobilapplikation och med möjlighet till konsultation samt uppföljning i webbapplikationen.

”En dedikerad digital plattform för teledermatologi som ger tydliga bilder och som är lätt att använda kan hjälpa till att göra olika undersökning inom dermatologi mer effektiva.

Dermicus plattform för teledermatoskopi är ett utmärkt innovativt exempel på digital teknik som transformerar sjukvården och bidrar till en tidig diagnos av cancer”

Rachel Dominey, Associate Director, Primary Care Innovation, Wessex AHSN. NHS Isle of Wight är första region i Storbritannien att breddinföra Dermicus