Sårareaberäkning – ny funktion i Dermicus

Dermicus Wound webbapp

15 januari 2024:

Dermicus fortsätter utveckla sin telemedicinska sårplattform och introducerar en ny funktion för sårareaberäkning. Med en ny funktion i mobilappen kan vårdpersonal på ett enkelt sätt få fram sårarean av ett svårläkt sår för att lättare kunna följa sårläkningsprocessen.

– Vi är mycket glada över att kunna lansera denna nya funktion för att underlätta sårareaberäkning för våra användare, inte minst i Sverige och Österrike där vi nu har flera spännande implementeringar och samarbetsprojekt med Dermicus Wound. Även i Region Stockholm pågår projekt där Dermicus Wound nu används för att effektivisera patienthanteringen på vårdcentraler, i hemsjukvården och specialistsjukvården, säger Peter Kinhan, vd Dermicus.

Den nya sårareaberäkningsfunktionen ingår som en del i den senaste uppdateringen av Dermicus sårplattform. De föreslagna sårgränserna aktiveras med ett klick efter att med mobilappen tagit en närbild av såret. Användaren får en linje ritad runt såret, som kan justeras, för att beräkna längd, bredd och område.

Dermicus wound measurement feature

Bildtext: För att använda den nya sårareafunktionen lägger användare en referensmarkör på huden, och som syns på bilden, där den gröna cirkeln på referensmarkören har en funktion för att kalibrera måtten. Beställning av förpackning med referensmarkörer som används tillsammans med Dermicus sårareafunktion görs enkelt via detta beställningsformulär.

Att mäta arean på ett sår och sårkanterna ger värdefulla insikter i läkningsprocessen. Men det är idag ofta komplicerat, tidskrävande och ibland inte särskilt precist. Målet med denna nya funktion är att Dermicus användare enklare kan få fram sårets area och mått som kan följas över tid, och därmed ta mer informerade beslut.

Sårarea är en av flera viktiga parameter som behövs för att dokumentera, följa och behandla ett sår på ett korrekt sätt. Kvalitetsregistret RiksSår och nationella vårdförlopp och vårdprogram har tagit fram över 30 olika anamnestiska uppgifter som behövs för att göra en korrekt bedömning, diagnos och löpande dokumentation och behandling av olika svårläkta sår. Dermicus mobil- och webbapp innehåller alla dessa och de kan dessutom överföras automatiskt till RiksSår. Den nya sårareaberäkningsfunktionen är fullt integrerad i Dermicus mobila arbetsflöde, och data skickas automatiskt till Dermicusplattformen där patientfall kan delas multidisciplinärt och följas över tid.

– Vår målsättning är att erbjuda en integrerad plattform med våra kunders IT-system och möta krav och standarder för informationssäkerhet, samtidigt som applikationen måste vara lätt att använda. Därför är vi extra glada att vi nu kan introducera denna nya funktion för sårareaberäkning för en enklare uppföljning av sårläkning och bättre vård för patienter i Sverige och övriga Europa, Daniel Eliasson, COO Dermicus.

För mer information kontakta

Peter Kinhan CEO, +32 47 680 34 26, peter.kinhan@demicus.com

Daniel Eliasson COO, +46 760 405 012, daniel.eliasson@dermicus.com

 Om Dermicus

Dermicus är en svensk digital plattform och beslutsstöd inom teledermatologi som har utvecklats av hälsoteknikbolaget Dermicus AB, tidigare Gnosco, i nära samarbete med sjukvården och plattformen har använts av vården i många år. Dermicus erbjuder produkter och tjänster för förbättrade vårdprocesser, specialistdiagnostik, dokumentation och kontinuerlig kunskapsutveckling inom dermatologi. 2022 gick Dermicus samman med belgiska Barcos dermatologiverksamhet för att stärka den fortsatta expansionen av bolaget och utvecklingen av Dermicus.

Idag har Dermicus kunder i en rad länder med Sverige som ledande marknad, bland annat regioner, vårdcentraler, hud- och sårkliniker, privata vårdgivare och apotek. Skåne och Stockholm var de två första regionerna i Sverige att upphandla Dermicus plattform, Blekinge är den tredje.

Läs mer: www.dermicus.com