Även Stockholm väljer Dermicus teledermatoskopisystem

Dermicus Telderma app

17 december 2020

Gnosco och Region Stockholm har slutit ett sexårigt ramavtal för breddinförande av regionens nya vårdprocess för teledermatoskopi för effektivare hantering av patienter med hudförändringar.

Region Stockholm har stegvis utvärderat tekniken, 2015 startades en pilot finansierad av RCC på tio vårdcentraler. Projektet breddades och 2018 använde 48 vårdcentraler systemet. Nu har regionen upphandlat Dermicus för att införa ett heltäckande standardiserat, verksamhetssystem som ska utgöra ett användarvänligt, säkert och modernt IT-stöd för teledermatoskopi för samtliga cirka 220 vårdcentraler i regionen, vilket inkluderar både sådana som ingår i Region Stockholms organisation och privata vårdgivare med vilka regionen har vårdavtal.

Läs mer i vårt pressmeddelande på Mynewsdesk.