Dermicus AI-stöd för hudcancer i Medtech4Healths senaste nyhetsbrev

AI Dermicus projekt

29 november 2023

Dermicus utvecklar ett nytt AI-stöd för tidigare upptäckt, diagnos och behandling av malignt melanom och annan hudcancer. I Medtech4Healths nyhetsbrev för november uppmärksammas Dermicus samarbetsprojekt tillsammans med Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Chalmers Industriteknik och som har beviljats finansiering genom Swelife och Medtech4Health samverkansutlysning. Projektet ska gå i mål till sommaren 2024.

Läs hela artikeln ”Möt ett av Medtech4Healths finansierade projekt som utvecklar ett AI-stöd för bättre diagnos av hudcancer

Mer bakgrund se nyhet den 8 juni 2022 ”Vinnova stödjer samarbete inom AI och hudcancer” när projektet beviljats finansiering genom Swelife och Medtech4Health utlysning ”Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021”.

För mer information kontakta
Peter Kinhan vd/CEO, +32 47 680 34 26, peter.kinhan@demicus.com
Daniel Eliasson COO, +46 760 405 012, daniel.eliasson@dermicus.com

Om Dermicus
Dermicus är en svensk digital plattform och beslutsstöd inom teledermatologi som har utvecklats av hälsoteknikbolaget Dermicus AB, tidigare Gnosco, i nära samarbete med sjukvården och plattformen har använts av vården i många år. Dermicus erbjuder produkter och tjänster för förbättrade vårdprocesser, specialistdiagnostik, dokumentation och kontinuerlig kunskapsutveckling inom dermatologi. 2022 gick Gnosco samman med belgiska Barcos dermatologiverksamhet för att stärka den fortsatta expansionen av bolaget och utvecklingen av Dermicus. Idag har Dermicus kunder i en rad länder med Sverige som ledande marknad, bland annat regioner, vårdcentraler, hud- och sårkliniker, privata vårdgivare och apotek. Skåne och Stockholm var de två första regionerna i Sverige att upphandla Dermicus plattform, Blekinge är den tredje.

Läs mer: www.dermicus.com