Dermatoskopi

Start » Utbildning » Dermatoskopi

Dermatoskopi

En utbildningsdag i dermatoskopi och kirurgi.

Dermicus Telderma webbapp

Dermatoskopi

Dermicus erbjuder ett utbildningsprogram i dermatoskopi och kirurgi för ST-läkare, specialister i allmänmedicin och hudspecialister.

Utbildningen syftar till att förbättra diagnostik och behandling av skivepitelcancer och basalcellscancer. Kursen tar bl.a upp olika typer av kirurgi vid hudcancer.

En utbildning i flera delar:

1. En utbildningsdag i Dermatoskopi och kirurgi.
2. Möjlighet att auskultera med föreläsaren och träna dermatoskopi på patienter samt att studera olika operationsmetoder och suturtekniker.

Anmäl dig nu!

Kirurgi

Under kursen går föreläsaren igenom både pratiska och teoretiska delar av kirurgi som planexcision och ovalär excision, men också lokalanestesi, uppdukning och suturteknik.

En annan viktig programpunkt är hudcancer vid immunsuppression.

Målgrupp

ST-läkare och specialister inom dermatologi och allmänmedicin

Pris

5.500 SEK + moms

Föreläsare

Johan Heilborn, med dr, specialist i dermatologi, verksamhetschef Hudcentrum Hagastaden, Stockholm

Stockholm

Fredag 8 mars 2024
Fredag 26 april 2024

Plats: Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115

Kursinformation (pdf)

Sista anmälningsdag

En vecka innan aktuellt kursdatum

Anmäl dig idag!

Kursanmälan