Start » Kunder

Kunder

I dag har Gnosco många kunder i Sverige, bland annat regioner, vårdcentraler, hud- och sårkliniker, privata vårdgivare och apotek. Gnosco har även kunder i Storbritannien inom NHS.

Olika verksamheter, olika behov

För att verkligen förbättra processer inom ett område krävs specialiserade lösningar. Dermicus är designad för att hantera flera olika processer och på så sätt tillgodose olika kunders behov.

Användarundersökningar genomförs kontinuerligt. Läs mer om resultaten nedan.

Användarundersökning

Kundcase – exempel

Region Stockholm, breddinförande

Region Stockholm har arbetat under många år med fokus att etablera en vårdprocess för teledermatoskopi som är kvalitetsfokuserad, snabb och stimulerar kunskapsökning i primärvården. Läs mer om hur vi bidragit till detta samt breddinförande på samtliga vårdcentraler.

Läs mer

Min Doktor, Sverige

Våren 2021 inledde Gnosco och Min Doktor samarbete för hantering av hudförändringar med hjälp av Dermicus plattform. Syftet är att effektivt och med hög kvalité kunna hantera patienter med hudförändringar, samt att upptäcka malignt melanom i ett tidigt skede.

Läs mer

S:t Eriks vårdcentral, Stockholm

S:t Eriks vårdcentral i Stockholm, med cirka 20 000 listade patienter, började 2015 använda Dermicus. Vårdcentralen var en av de första i Stockholm som började arbeta med teledermatoskopi och har kunnat visa fina resultat vid studier. Läs mer om S:t Eriks resa och den studien som genomfördes under 2018.

Läs mer

Piteå Närsjukvårdsområde, Norrbotten

Långa resor till hudkliniken, långa väntetider och osäkerhet i primärvården gjorde att flera hälsocentraler i Norrbotten började använda Dermicus under 2019. Läs mer om resultaten och effekterna.

Läs mer

Ekeby Hälsocenter, Uppsala

Ekeby Hälsocenter önskade förbättra sina möjligheter att bedöma hudförändringar. I ett första skede ville man lära sig mer om dermatoskopi, och att starta en prickmottagning blev då en naturlig följd till det. Stödet av hudläkare genom Dermicus gjorde också att det kändes lättare att starta en prickmottagning.

Läs mer

Isle of Wight, NHS England

Isle of Wight är en av de mest soliga platserna i England och en stor andel av befolkningen är äldre. Tillsammans bidrar detta till att Isle of Wight har den högsta förekomsten av hudcancer i hela England. Innovation Insight Team, Wessex Academic Health Science Network (WAHSN), en oberoende och extern part, har utvärderat Dermicus telemedicinska plattform i primärvård på Isle of White.

Läs mer

Några andra exempel

Region Skåne använder Dermicus plattform med egna hudspecialister och för sina egna vårdcentraler.

Bräcke Diakonis privata vårdcentraler använder Dermicus plattform och får hjälp med konsultationer via Gnosco.

Genom samarbete med Synlab diagnostiserar Gnosco patientfall som ursprungligen kommer från digitalt första vårdmöte.

Kronans Apotek tillsammans med Gnosco’s samarbetspartners använder Dermicus som plattform gentemot apotekens kunder.

Specialistenheter inom hud och sår använder Dermicus som dokumentationsplattform och för second opinion.

”Samarbetet mellan IT, förvaltningar, medicinsk profession och Gnosco har fungerat mycket bra i positiv och lösningsorienterad anda.”

Peter Öberg

förvaltningsobjektägare, Region Stockholm

"Tydlig återkoppling med diagnos och rekommendation på åtgärd har inneburit att vi kunnat halvera antalet excisioner av ofarliga hudförändringar vilket innebär en stor kostnadsbesparing för hälsocentralen och för regionen.”

Ronny Grundström

verksamhetschef, Piteå Hälsocentral

”Kompetenshöjande och kompetensbekräftande. Bra förslag på åtgärder samt bekräftelse på att vi tänker rätt.”

Carolina Nors

sjuksköterska, Eksjö Kommun

Dermicus plattform

Se, lyssna och få kunskap om Dermicus.