Start » Implementering

Implementering

Tips, råd och riktlinjer för implementering, utveckling och breddinförande av digital vårdprocess för teledermatologi och teledermatoskopi.

Implementeringen är avgörande

Sätta upp en pilot? Utveckla befintliga system? Implementera teledermatoskopi i större skala och breddinföra?

Vi på Gnosco har över tio års erfarenhet att lyckosamt stötta regioner och andra vårdgivare med sina mindre pilotprojekt och större breddinföranden av process och digitala system.

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kunskap och arbetar långsiktigt för att tillsammans med kunder och användare utveckla processer och digitala system.

Viktiga frågeställningar

Uppfyller tjänsten nödvändiga säkerhetskrav – IT och patientsäkerhet?

AI-funktioner för bättre kvalité i data/bilder?

System för framtida nya möjligheter?

Behov och stöd för implementering?

Sömlös integration till journalsystem?

Utbildningsbehov?

Utrustning och hårdvara?

Bildarkivering eller beslutstöd?

Val av process

1. Inget digitalt stöd alls

Vanliga remisser till hudkliniker och patienter bokas för fysiska besök

2. Triageprocess

Lagra bild på hudförändringi arkivsystem, skicka vanlig remiss. Hudklinik för därmed lite mer stöd i vilken ordning de ska boka in patienter för fysiskt besök

3. Teledermatoskopiprocess

Möjlighet att dokumentera hudförändringar, skicka digitalt till hudklinik, hudspecialister kan samråda och diskutera patientfall sinsemellan, samt möjlighet till snabb återkoppling till remitterande primärvårdsläkare i plattformen.

4. Teledermatoskopiprocess med AI-stöd

Som ovan men dessutom olika grader av AI-stöd i processen.

Tips från Region Stockholms breddinförande

Region Stockholm är den första region att breddinföra en vårdprocess för teledermatoskopi för effektivare hantering av patienter med hudförändringar med hjälp av Dermicus.

Syftet med upphandlingen var att underlätta kommunikationen i vårdkedjan och möjliggöra snabb och säker diagnosticering och därmed behandling i tid av hudsjukdomar.

I detta utdrag av upphandlingsunderlaget kan du läsa mer om processen och hur Region Stockholm gjort för att upphandla och breddinföra teledermatoskopi.

Läs mer

Implementering mer är bara teknik

Att införa nya digitala vårdprocesser handlar sällan bara om tekniken, utan om förankrade mål, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Lyssna och lär av andras erfarenheter är också viktigt för att slippa onödiga misstag.

Här har vi samlat lite mer tips och råd i ämnet:

”Införandet av teledermatoskopi syftar till att med ökad kompetens och tillgänglighet minska antalet hudförändringar som tas bort i onödan och att patienterna ska få snabb behandling inom tidsramen för standardiserat vårdförlopp”

Projekt för breddinförande av teledermatoskopi, RCC Stockholm.