Implementering och testning av Dermicus Wound EWMA 2020

Dermicus Wound EWMA 2020

19 oktober 2020

RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, har aktivt deltagit i valideringar av Dermicus Wound genom åren och plattformen har testats av vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret på ett stort antal platser i landet. Här summeras lite resultat från implementering och testning av Dermicus Wound inom vården och som presenterats under 2020.

Den 7 oktober 2020 arrangerades ett webbinarium av EWMA (The European Wound Management Association där Rut Öien, ordförande i Rikssår styrgrupp, berättade om hur sårkonsultationer kan ske via Dermicus med samtidig inmatning av data till det nationella kvalitetsregistret. Detta arbetssätt gör det möjligt att både följa den enskilda patientens sårläkningsprocess och få tillgång till nationella aggregerade data om denna patientgrupp: “Organisation of telemedicine in wound management – Care pathways & teams“. Föredraget går att se i efterhand här på YouTube.

På Dagens Medicins Digitala möte i början av oktober, var Rut Öien, ordförande i RiksSårs styrgrupp en av talarna. Ett av hennes budskap var att om RiksSår skulle användas fullt ut för alla patienter med svårläkta sår i Sverige skulle det innebära en årlig kostnadsbesparing på 950 miljoner kronor – enbart i personalkostnader. Ytterligare 110 miljoner kronor går att spara in på omläggningsmaterial. Läs mer i denna intervju i Dagens Medicin den 15 oktober 2020.

Om samarbetet med RiksSår, och de ännu icke-publicerade resultatet av implementering och testning av Dermicus Wound av vården, rapporterade Dagens Medicin om den 19 april 2020. Resultaten visar att effekten varit god.

Mer om studier, forsknings- och utvecklingsprojekt inom svårläkta sår och där Dermicus Wound använts kan du läsa här.