Start » Vår lösning

Vår lösning

Erfarenhet visar att hög kvalité i mobilapplikation, webbapplikation, hårdvara, utbildning och implementationsstöd är ett krav för att få teledermatologiprocessen att fungera.

För primärvården

För primärvården erbjuder vi Dermicus som en plattform med eller utan konsultation från hudspecialist. Dessutom komplett utbildningsprogram inom dermatoskopi och implementationsstöd.

Läs mer

För regioner/landsting

För regioner/landsting som har egna hudspecialister erbjuder vi en komplett digital plattform för regionens egen personal att arbeta i. Dessutom komplett utbildningsprogram inom dermatoskopi och implementationsstöd.

Läs mer

För privata vårdgivare

För privata vårdgivare erbjuder vi Dermicus som en plattform med eller utan konsultation från hudspecialist. Dessutom komplett utbildningsprogram inom dermatoskopi och implementationsstöd.

Läs mer

Dermicus plattform

Dermicus är en CE-certifierad telemedicinsk plattform och mobilapplikation avsedd för vårdpersonal. Plattformen möjliggör en snabbare, säkrare och effektivare process för hantering av patienter med hudförändringar, sår och andra hudåkommor. Dermicus möjliggör snabb och säkert hantering av patienten i primärvården, samtidigt som hud- och sårspecialister har en modern plattform för diagnostisering på distans. Struktur och funktioner möjliggör 2nd opinion, multidisciplinärt samarbete och kontinuerligt lärande för både primär- och specialistvård.

Så här fungerar det

Patienten söker primärvården för någon form av hudförändring eller svårläkt sår. Läkaren/sköterskan dokumenterar med Dermicus mobil app genom att ta anamnes och bilder, några med ett mobilanpassat dermatoskop. Patientdata och bilder sparas i plattformen och vid behov konsulteras hudläkare eller annan specialist som granskar och inom några dagar återkopplar till den remitterande enheten med diagnos och rekommendation på åtgärd.

Dermicus plattform

Se, lyssna och få kunskap om Dermicus.