Mobilapp Dermicus Wound

Start » Vår lösning

Vår lösning

Erfarenhet visar att hög kvalité i mobilapplikation, webbapplikation, hårdvara, utbildning och implementationsstöd är ett krav för att få teledermatologiprocessen att fungera.

För regioner

För regioner erbjuder vi en framtidssäkrad digital plattform som tillsammans med implementeringsstöd är nyckeln till framgång.

Läs mer
Dermicus Wound webbapp

För kommuner

För kommuner erbjuder vi en framtidssäkrad digital telemedicinska sårplattform som tillsammans med implementeringsstöd är nyckeln till framgång.

Läs mer

För privata vårdgivare

För privata vårdgivare och apotek erbjuder vi en komplett digital plattform, utbildning och implementeringsstöd.

Läs mer

Dermicus plattform

Dermicus är en telemedicinsk plattform och mobilapplikation avsedd för vårdpersonal. Plattformen möjliggör en snabbare, säkrare och effektivare process för hantering av patienter med hudförändringar, sår och andra hudåkommor. Dermicus möjliggör snabb och säkert hantering av patienten i primärvården, samtidigt som hud- och sårspecialister har en modern plattform för diagnostisering och konsultationer på distans. Struktur och funktioner möjliggör second opinion, multidisciplinärt samarbete och kontinuerligt lärande för både primär- och specialistvård.

Så här fungerar det

Patienten söker primärvården för någon form av hudförändring eller svårläkt sår. Läkaren/sköterskan dokumenterar med Dermicus mobil app genom att ta anamnes och bilder, några med ett mobilanpassat dermatoskop. Patientdata och bilder sparas i plattformen och vid behov konsulteras hudläkare eller annan specialist som granskar och inom några dagar återkopplar till den remitterande enheten med diagnos och rekommendation på åtgärd.