Gnosco växer – fortsätter utveckla sin plattform och inkluderar AI-stödda funktioner

Dermicus AI Focus a new AI feature

Bildtext: Dermicus AI fokus – är en ny AI-stödd funktion i Dermicus mobilapplikation för kontroll av att bilderna är fokuserade och av bra kvalité: I detta exempel är bilden oskarp, och användaren uppmanas att ta om bilden. Foto: Gnosco/Jan Torbjörnsson.

13 september 2021

I nära samarbete med sjukvården har Gnosco i fler år utvecklat Dermicus – en svensk digital plattform och beslutsstöd inom teledermatologi. I juli fanns det över 50 000 patientfall i beslutsstödet. Under 2021 har plattformen utvecklats ytterligare och byggts ut med bland annat flera nya AI-stödda funktioner. För fortsatt utveckling och satsningar på AI-teknik förstärks nu teamet ytterligare.

– Under våren har vi lyckosamt integrerat oss till journalsystemet TakeCare i Region Stockholm, vilket möjliggör breddinförandet för samtliga 220 vårdcentraler under hösten 2021 och början av 2022. Vi har dessutom implementerat teledermatoskopi på vår kund Min Doktors mottagningar och utbildat över 150 av deras medarbetare. Parallellt, tack vara ett nära samarbete med våra kunder och akademi, har funktionaliteter i plattformen kunnat fortsätta att utvecklas och byggas ut, bland annat vad gäller nya AI-stödda kvalitetssäkrande funktioner. En handlar om att förhindra att bilder behöver tas om för att de är oskarpa, ett vanligt problem för många i vården, säger Daniel Eliasson, vd Gnosco.

– Artificiell intelligens är ett prioriterat område som växer och där genomför vi samarbetes- och forskningsprojekt med flera av Sveriges ledande dermatologer. Ett aktuellt exempel är vårt samarbete med Åsa Ingvar och kollegor i Region Skåne, där Gnosco deltar för att utvärdera AI-funktionalitet i klinisk vardag. Här kommer bland annat de nya AI-funktioner vi tar fram i Dermicus följas och utvärderas, tillägger Daniel Eliasson.

Dermicus AI fokus och Dermicus AI ljus

En av nyheterna i Dermicus mobilapplikation är en automatisk kontroll av att bilderna är fokuserade och av bra kvalité för att minimera att bilder behöver tas om (se bild ovan: Dermicus AI fokus). En annan ny AI-stödd funktion verifiera att bilder tas i rätt ordning och med både polariserat- och icke-polariserat ljus, vilket är viktigt vid granskning av bilder för att ställa diagnos (se bild nedan: Dermicus AI ljus). Dermicus finns nu både för iOS- (iPhone/iPad) och Android-telefoner. Dessutom har nya funktioner utvecklats för att ytterligare underlätta för dubbelgranskning och multidisciplinärt samarbete. Mer om Dermicus nyckelfunktioner finns att läsa här.

Utveckling av AI-stödda nyckelfunktioner fortsätter. Läs mer i vårt pressmeddelande den 13 september 2021, här på Mynewsdesk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtext: Dermicus AI ljus – är en ny AI-stödd funktion i Dermicus mobilapplikation som verifierar att bilder tas med både polariserat- och icke-polariserat ljus, vilket är viktigt vid granskning av bilder för att ställa diagnos. Foto: Gnosco/Jan Torbjörnsson.