Start » Områden » Hudcancer

Hudcancer

Hudcancer är en samlingsbeteckning för en rad olika tumörsjukdomar som kan uppkomma i huden. Beroende på vilken tumörtyp det är fråga om, är prognosen mycket olika.

Malignt melanom

Hudcancerfallen fortsätter att öka i Sverige och antal fall ligger idag på mer än det dubbla jämfört med för tjugo år sedan (2000).

”Under de senaste tio åren har antalet fall av malignt melanom ökat med nästan 40 procent och övrig hudcancer med nästan 60 procent. Drygt 500 personer avlider årligen till följd av malignt melanom, och nästan 100 personer i övrig hudcancer.” Källa: nyhet, Strålsäkerhetsmyndigheten, 3 april 2023.

Störst är ökningen av malignt melanom hos äldre personer. Malignt melanom är den mest aggressiva formen av hudcancer och en betydande orsak till dödsfall över hela världen. Sverige, har med en befolkning på 10,4 miljoner, en av de högsta förekomsten av melanom. 2020 registrerades det 4 471 (2012, 3 343) nya fall av invasivt melanom och omkring 4 500 (2012, 2 620) nya fall av in situ melanom i Sverige. Över 150 000 excisioner utförs på cirka 100 000 personer varje år för att identifiera antalet melanom ovan. Kostnaden för dessa excisioner överstiger 30 miljoner euro årligen.

Den totala kostnaden för hudcancervården i Sverige beräknas 177,6 miljoner euro och malignt melanom står för mer än 50 procent av denna kostnad. Nästan 85 procent av alla patienter med melanom botas tack vare tidig upptäckt och kontroll av sjukdomen. I dag lever cirka 35 000 personer med diagnosen melanom i Sverige.

Dermicus and DermLite

Vår lösning – Dermicus Mole

Tidig upptäckt av melanom är avgörande för sjukdomens prognos. Med teledermatoskopi, där en hudspecialist bedömer pigmentförändringar på distans, kan en säkrare klinisk handläggning ske redan inom primärvården. Dermicus är ett non-invasivt kliniskt beslutsstöd för vårdpersonal. Tack vare digitala bilder och relevant klinisk information erhåller hudspecialisten ett komplett underlag för att vägleda primärvårdsläkare i den fortsatta kliniska handläggningen av patienter med hudtumörer.

I systemet ingår en mobiltelefon, en applikation, ett anpassat dermatoskop och en serverplattform. Allmänläkare använder mobila applikationen för att skicka klinisk data och bilder till plattformen. Hudspecialisterna analyserar datan och bilderna via ett säkert webbgränssnitt och skapar utifrån det en standardiserad diagnos och återrapportering. Via den säkra plattformen får allmänläkaren tillgång till diagnos och kliniskt stöd i hur man hanterar en specifik pigmenterad hudlesion.

Läs mer

Hur fungerar Dermicus inom teledermatoskopi?

Dermicus är en telemedicinsk plattform och mobilapplikation, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Dermicus hudcancer

Fysiskt besök på vårdcentral

1. Läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Helkroppsundersökning med manuell dermatoskopi

4. Dermicus mobil app vid svårbedömda hudförändringar

Dermicus Telederm webbapp

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Genomför samråd digitalt i webbapplikationen med andra hudspecialister

4. Skriver konsultation, diagnos och rekommendation för vidare hantering

Uppföljning vårdcentral

1. Svar till vårdcentral inom ca 5 dygn

2. Läser svaret på plattformen https://app.dermicus.com/

3. Kontaktar patient för vidare hantering

4. Avslutar patientfall

Effekt

Tidig upptäckt av melanom räddar liv. Teledermatoskopi effektiviserar vården och patienten blir bedömd av hudspecialist snabbare och tidigare i vårdkedjan vilket sparar pengar för vårdsystemet. Strukturerad återkoppling från specialist höjer dessutom kompetensen i primärvården, sparar resurser genom att minska antalet operationer av godartade förändringar och avlastar patologiverksamheten. Snabb och korrekt diagnos av melanom ger en hög kvalitativ process och en bättre patientupplevelse.

Jag vill veta mer