Start » Områden » Hudcancer

Hudcancer

Hudcancer är en samlingsbeteckning för en rad olika tumörsjukdomar som kan uppkomma i huden. Beroende på vilken tumörtyp det är fråga om, är prognosen mycket olika.

Malignt melanom

Malignt melanom är den mest aggressiva formen av hudcancer och en betydande orsak till dödsfall över hela världen. Sverige, har med en befolkning på 9,6 miljoner, en av de högsta förekomsten av melanom. Under de senaste tio åren har dessutom förekomsten av melanom i Sverige ökat med nästan sex procent årligen. 2012 fanns det 3 343 nya fall av invasivt melanom och 2 620 nya fall av in situ melanom rapporterade i Sverige. Över 150 000 excisioner utförs på cirka 100 000 personer varje år för att identifiera antalet melanom ovan. Kostnaden för dessa excisioner överstiger 30 miljoner euro årligen.

Den totala kostnaden för hudcancervården i Sverige beräknas 177,6 miljoner euro och malignt melanom står för mer än 50 procent av denna kostnad. Nästan 85 procent av alla patienter med melanom botas tack vare tidig upptäckt och kontroll av sjukdomen. I dag lever cirka 35 000 personer med diagnosen melanom i Sverige.

Vår lösning – Dermicus Mole

Tidig upptäckt av melanom är avgörande för sjukdomens prognos. Med teledermatoskopi, där en hudspecialist bedömer pigmentförändringar på distans, kan en säkrare klinisk handläggning ske redan inom primärvården. Dermicus är ett non-invasivt kliniskt beslutsstöd för vårdpersonal. Tack vare digitala bilder och relevant klinisk information erhåller hudspecialisten ett komplett underlag för att vägleda primärvårdsläkare i den fortsatta kliniska handläggningen av patienter med hudtumörer.

I systemet ingår en mobiltelefon, en applikation, ett anpassat dermatoskop och en serverplattform. Allmänläkare använder mobila applikationen för att skicka klinisk data och bilder till plattformen. Hudspecialisterna analyserar datan och bilderna via ett säkert webbgränssnitt och skapar utifrån det en standardiserad diagnos och återrapportering. Via den säkra plattformen får allmänläkaren tillgång till diagnos och kliniskt stöd i hur man hanterar en specifik pigmenterad hudlesion.

Hur fungerar Dermicus inom teledermatoskopi?

Dermicus är en telemedicinsk plattform och mobilapplikation, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Fysiskt besök på vårdcentral

1. Läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Helkroppsundersökning med manuell dermatoskopi

4. Dermicus mobil app vid svårbedömda hudförändringar

Dermicus Telederm webbapp

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Genomför samråd digitalt i webbapplikationen med andra hudspecialister

4. Skriver konsultation, diagnos och rekommendation för vidare hantering

Uppföljning vårdcentral

1. Svar till vårdcentral inom ca 5 dygn

2. Läser svaret på plattformen https://app.dermicus.com/

3. Kontaktar patient för vidare hantering

4. Avslutar patientfall

Effekt

Tidig upptäckt av melanom räddar liv. Teledermatoskopi effektiviserar vården och patienten blir bedömd av hudspecialist snabbare och tidigare i vårdkedjan vilket sparar pengar för vårdsystemet. Strukturerad återkoppling från specialist höjer dessutom kompetensen i primärvården, sparar resurser genom att minska antalet operationer av godartade förändringar och avlastar patologiverksamheten. Snabb och korrekt diagnos av melanom ger en hög kvalitativ process och en bättre patientupplevelse.

Jag vill veta mer