Start » Områden » Övrigt

Eksem, acne och andra hudåkommor

Eksem, acne och andra hudåkommor

Du använder kanske inte en kamera alls i idag på din vårdcentral eller hudklinik, eller så har du en för avancerad ineffektiv fotoutrustning som du knappt vet hur man startar? Att fotografera och addera till journalen är till stor hjälp vid hantering av patient och för ökad intern kvalité. Allt som en vårdenhet har behov av att fotografera går att fotografera med Dermicus, t.ex. acne, eksem, hårbotten. Med befintliga systemkameror eller telefon med sladd så äventyras patientsäkerheten då foton lätt kan blandas ihop i det manuella arbetet. Det tar även onödigt lång tid att ladda över, radera och administrera dessa foton.

Vår lösning – Dermicus Photo

Med vår mobila applikation Dermicus så kan patient fotograferas direkt under besöket på ett mycket säkert och tidseffektivt sätt. Även enkel och tydlig registrering av patientens samtycke direkt i applikationen och vid behov insamling av annan patientdata. Slipp onödiga sladdar och riskmoment vid överföring av foton, allt detta hanteras automatiskt. Foton kan lagras i ert befintligt journalsystem/bildhanteringssystem eller i den säkra webbplattformen Dermicus. Möjlighet att bjuda in externa kollegor till patientfall för samråd och second opinion.

Vill du veta mer?

Kontakta oss