Start » Vår lösning » För privata vårdgivare och apotek

Snabb och säker bedömning av hudförändringar och sår

Oavsett om ni är en stor eller liten, digital eller fysisk privat vårdgivare erbjuder vi en komplett digital plattform, utbildning och implementeringsstöd.

Vår lösning till privata vårdgivare, både digitala och fysiska

Dermicus plattform

  • CE-märkt mobil app och digital plattform

  • Modern design och funktioner som möjliggör en effektiv och säker process

  • Integration till befintliga journal- eller bildarkiveringssystem

Boka demo

Implementeringstöd

  • Möjlighet att sätta upp pilotprojekt snabbt

  • Väletablerad process och utbildningsmaterial för implementering i större skala

  • Stöd i optimering av arbetsprocessen och tekniska integrationer

Kontakt

Utbildning

  • I dermatoskopi, både online och fysisk, för ST-Läkare, Specialister i Allmänmedicin och Hudspecialister

  • Auskultation med erfaren hudspecialist

  • Kontinuerligt lärande genom användning av Dermicus

Läs mer

Hur fungerar Dermicus?

Dermicus är en CE-certifierad teledermatologisk plattform och mobil app, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Fysiskt besök på vårdcentral/apotek

1. Sköterska/läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Dermicus mobil app tillsammans med dermatoskop för säker och snabb dokumentation av hudförändringarna

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Vid behov genomför samråd digitalt i webbapplikationen med andra hudspecialister

4. Skriver konsultation, diagnos och rekommendation för vidare hantering

Uppföljning

1. Svar till vårdcentral och/eller direkt till patient

2. Avslutar patientfall eller vidare remittering

Användarvänligt och modernt

Användarvänlig design anpassat för desktop, tablet & mobil

Flexibel sektion för samråd och gruppdiskussion mellan vårdpersonal

Överskådlig sektion för bildjämförelse över tid

Bjud in externa kollegor

Sök- och filterfunktion

Nyckelfunktioner