Över 100 vårdcentraler i Stockholm erbjuder nu teledermatoskopi

teledermatoscopy on arm

20 juni 2022

Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige. Färre operationer av misstänkta hudförändringar. Det är ett av resultaten sedan teledermatoskopi med hjälp av Dermicus började breddinföras på vårdcentraler i Region Stockholm för drygt ett år sedan.

Fördelarna är mer träffsäker bedömning av hudförändringar och patienten får snabbare svar vilket leder till att färre behöver opereras. Av de drygt 4 000 fall som nu undersökts med teledermatoskopi har nära 200 melanommisstänkta hudfläckar kunnat identifierats men samtidigt har också drygt 80 procent kunnat frikännas utan operation eller annan uppföljning.

– Fram tills nu har vi i många fall fällt hellre än friat, för att vara säkra på att inte missa några maligna melanom. Med teledermatoskopin kan vi vara mer träffsäkra och inte operera patienter i onödan, säger Elinor Nemlander som är specialistläkare i allmänmedicin och projektledare vid Akademiskt Primärvårdscentrum, enligt pressmeddelande nedan.

Ytterligare ett trettiotal vårdcentraler i Stockholm kommer börja använda sig av teledermatoskopi under juni månad, och under hösten väntas ytterligare 60 vårdcentraler anslutas.

Läs mer i pressmeddelande den 14 juni 2022 från Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland.

Se även kort nyhet i Nyhetsbrev 6 – Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, den 14 juni 2022.

Kundcase Region Stockholm om breddinförandet av teledermatoskopi finns att läsa här.

Mer allmänt om Dermicus och teledermatoskopi.