Start » Områden

Områden inom teledermatologi

För att verkligen förbättra processer inom ett område krävs specialiserade lösningar. Dermicus plattform har hittills fokuserat på några speciellt utvalda områden inom dermatologin.

Vill du veta mer

Hudcancer

Hudcancer är en samlingsbeteckning för en rad olika tumörsjukdomar (melanom, basalcellscancer, skivepitelcancer mfl) som kan uppkomma i huden. Beroende på vilken tumörtyp det är fråga om varierar prognoserna.

Läs mer

Sår

Med en snabb diagnostik och korrekt behandling av svårläkta sår minskar patientens lidande samt att det dessutom sparar sjukvårdsresurser.

Läs mer

Eksem, acne, utslag, etc

Det finns en stor mängd olika sorters hudsjukdomar som behöver dokumenteras, följas över tid och konsultationshjälp från specialist.

Läs mer

Dermicus plattform

Dermicus är en digital plattform och mobilapplikation inom teledermatologi och teledermatoskopi för vårdpersonal.

Plattformen är ett beslutsstöd för en snabbare, säkrare och effektivare process för hantering av patienter med hudförändringar, sår och andra hudåkommor.

Dermicus möjliggör snabb och säkert hantering av patienten i primärvården, samtidigt som hud- och sårspecialister har en modern plattform för diagnostisering på distans. Struktur och funktioner möjliggör second opinion, multidisciplinärt samarbete och kontinuerligt lärande för både primär- och specialistvård.

Så här fungerar det

Patienten söker primärvården för någon form av hudförändring. Läkaren dokumenterar hudförändringen med Dermicus genom att ta anamnes och bilder, några med ett mobilanpassat dermatoskop.

Genom diagnostjänsten kan underlaget skickas till hudläkare eller annan specialist som granskar och inom några dagar återkopplar till den remitterande läkaren med diagnos och rekommendation på åtgärd.

Dermicus plattform

Se, lyssna och få kunskap om Dermicus.