Min Doktor breddinför Dermicus kontroll födelsemärke

Start » Kunder » Min Doktor – kundcase

Min Doktor – kundcase

Snabb och säker bedömning av hudförändringar när Min Doktor erbjuder kontroll av födelsemärken med hjälp av teledermatoskopi

Bakgrund

Min Doktor grundades 2013 och var först ut i Sverige med att lansera digitala vårdtjänster. Sedan 2018 driver företaget även fysiska mottagningar över hela landet i form av vårdcentraler samt ett tjugotal vård- och vaccinationsmottagningar. Min Doktor ägs bland annat av Apotek Hjärtat.

”Med hjälp av modern teknik och ständigt nytänkande utvecklar vi tillsammans digital och fysisk vård, med fokus på hög medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Vi skapar effektiva vårdprocesser som både ökar tillgängligheten till vård och frigör resurser så samhället klarar att möta morgondagens vårdbehov”

www.mindoktor.se

Våren 2021 inledde Gnosco och Min Doktor samarbete för hantering av hudförändringar med hjälp av Dermicus plattform. Syftet är att effektivt och med hög kvalité kunna hantera patienter med hudförändringar, samt att upptäcka malignt melanom i ett tidigt skede.

Breddinförande av Dermicus

Gnosco levererar Dermicus plattform, utbildning och implementeringsstöd. Sjuksköterskor på Min Doktors vård- och vaccinationskliniker dokumenterar och fotografera hudförändringar med hjälp av Dermicus app på mobiltelefonen och tillhörande dermatoskop. Anamnes och bilder skickas till Dermicus webbapplikation där Min Doktors läkare genomför analys, bedömning och rekommendation på åtgärd.

”Samarbetet med Gnosco gagnar inte bara Min Doktor och våra patienter, utan även den fortsatta utvecklingen av nya lösningar. Det är så vi alla borde jobba, tillsammans, för att komma framåt med effektiv och patientsäker svensk vård”

Daniel Persson, chef för innovation och partnerskap på Min Doktor

Implementering i steg

Min Doktor har ett tjugotal fysiska vård- och vaccinationsmottagningar runt om i landet.  Mottagningarna leds och bemannas huvudsakligen av sjuksköterskor, och läkare finns alltid tillgängliga på distans.

Som ett första steg av införandet erbjöds teledermatoskopi för bedömning av födelsemärken under april 2021 på tre av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar; Borås, Linköping och i Västerås. Under maj och juni infördes teledermatoskopi stegvis på fler mottagningar. Totalt handlar det om drygt 30 fysiska mottagningar som implementerat Dermicus under 2021.

”Jag är verkligen imponerad av Min Doktors kvalitetstänk och att de förstår vad som krävs för att sätta upp en teledermatoskopiprocess. Kul att de också ser vikten av en dedikerad digital plattform, implementationsstöd, och utbildning – alla delar behövs för ett lyckat breddinförande i större skala”

Daniel Eliasson, vd Gnosco

Här finns en lista med Min Doktors ordinarie vård- och vaccinationsmottagningar som idag erbjuder kontroll av födelsemärken med hjälp av teledermatoskopi.

Teledermatoskopi på sommarkliniker

Under maj månad 2021 öppnade Min Doktor elva sommarkliniker i anslutning till ICA-butiker runt om i Sverige. Här implementerades den nya vårdprocessen från start. Förutom kontroll av födelsemärken med hjälp av teledermatoskopi via Dermicus plattform, erbjöds patienter även hjälp med TBE- och grundskyddsvaccination, samt antikroppstest för covid-19. Besöken på Min Doktors sommarkliniker gjordes som drop-in och de hade öppet tisdag-fredag kl. 10-18 och lördag 10–16 fram till den 21 augusti 2021.

Läs mer i Min Doktor pressmeddelanden:

27 mars 2021: Min Doktor inför teledermatoskopi för bedömning av födelsemärken.

7 maj 2021: Min Doktor öppnar sommarkliniker samt 26 maj 2021 om att ytterligare en klinik öppnades: Sommarklinik öppnar i Alingsås 2 juni.

”En tidig upptäckt förbättras prognosen för behandling av malignt melanom. Genom att använda teledermatoskopi kan vi få ännu högre kvalitet och patientsäkerhet”

Loreto Ferrada, hudspecialist, medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor

.