Start » Kunder » Isle of Wight, NHS England

Isle of Wight - Kundcase

Utvärdering av Dermicus i primärvården på Isle of Wight utförd av en oberoende part

Bakgrund

Isle of Wight är en av de mest soliga platserna i England och en stor andel av befolkningen är äldre. Tillsammans bidrar detta till att Isle of Wight har den högsta förekomsten av hudcancer i hela England.

Hudförändringar står för 60% av primärvårdens remisser in till specialistvården på fastlandet. Detta leder till ett omfattande resande över sundet och många patienter är ovilliga till att göra den resan.

Aktuellt

Wessex Academic Health Science Network (WAHSN) Innovation Surgery valde Dermicus som sin teledermatologiska plattform för Isle of Wight.
Gnosco AB och Lighthouse Medical har tecknat ett flerårigt avtal som ger primärvården på Isle of Wight tillgång till Dermicus.

I november 2019 introducerades Dermicus på vårdcentraler på Isle of Wight, och användes fram till januari 2020 parallellt med den tidigare metoden (besök i primärvård med remiss och besök hos hudspecialist).
Mellan januari och februari 2020 användes enbart Dermicus (primärvård dokumenterar hudförändringar och tar bilder som skickas till hudspecialist för granskning) och det är denna period som utvärderas i rapporten.

Resultat

Introduktionen av Dermicus på vårdcentralerna har inneburit en positiv upplevelse både för patienter och för vårdcentralerna.

Väntetid – Dermicus
Alla patientfall inskickade i Dermicus har en svarstid på 2 arbetsdagar eller kortare:

  • 63% besvarade samma dag
  • 36% besvarade nästa dag
  • 1% besvarade inom två dagar.

Väntetid – Tidigare metod
Den genomsnittliga väntetiden från remiss till första granskning av hudläkare innan implementering av Dermicus var 26 dagar.
Väntetid efter prioritetstyp:

  • Genomsnittlig väntetid vid rutinmässig remiss = 33 dagar
  • Genomsnittlig väntetid vid brådskande remiss = 27 dagar
  • Genomsnittlig väntetid vid två veckors remiss = 10 dagar

Den genomsnittliga väntetiden för Dermicus är 0,6 dagar så oavsett vilken typ av remiss man jämför mot så innebär konsultation genom Dermicus en betydligt kortare väntetid.

Introduktionen av Dermicus har inneburit en poliklinisk kostnadsbesparing under januari – februari 2020 på mellan 30.000 kr – 47.000 kr (£ 2.420 – 3.814), som har åstadkommits genom att ersätta ett mottagningsbesök med telemedicinsk konsultation (det bör noteras att besparingen endast gäller utbytet av ett mottagningsbesök på hudmottagningen till en teledermatologisk konsultation och inkluderar inte någon ersättning för eventuellt förlängda patientbesökstider i primärvården).

Baserat på detta, och om alla de förväntade 600 dermatologiska remisserna som skickas varje år, istället skickas genom Dermicus plattform, skulle den årliga besparingen hamna på mellan 175.000 – 285.000 kr (£14 000 – 23 000).

Utlåtande

Införandet av Dermicus har flyttat hanteringen av hudförändringar från specialistvård till primärvård, och upptar lite mer tid av läkare / sjuksköterskor genom bilddokumentation och att ladda upp underlaget till plattformen.

För de granskande hudspecialisterna krävs mindre resurser eftersom en del patientfall återkopplas med ”Ingen åtgärd” alternativt ”Råd och anvisning” istället för en remiss till ett mottagningsbesök.

Gällande de allmänna frågorna om Dermicus är betygen positiva och visar att plattformen inte är komplicerad, att den enkelt kan implementeras i primärvårdens mottagningsverksamhet och att primärvårdsläkarna har känt sig trygga i det nya arbetssättet.

De flesta patienter var glada och nöjda med den nya strategin för hudcancerdiagnostik. De upplevde tjänsten som snabb, enkel, lugnande och en förbättring jämfört med en vanlig hudundersökning.

Den betydande tidsvinsten från remiss till granskning av hudspecialist minimerar den oro som patienter och deras familjer upplever.

Plattformen minskar onödiga besök på hudmottagning, vilket innebär att patienter inte behöver resa och inte heller behöver ta ledigt från jobbet, ordna barnomsorg etc, och har därmed mindre inverkan i människors dagliga liv. Dock kommer vissa patienter även fortsättningsvis att behöva besöka hudmottagningen.

Det finns även en positiv miljöaspekt i och med att antalet resor till hudmottagningen kommer att minska.

I samband med den nuvarande COVID-19-pandemin så möjliggör plattformen att äldre personer och riskgruppspatienter kan undvika onödiga sjukhusbesök.

”We have been using the Dermicus app now for 4 months or so. This system has proved to be excellent. During the testing phase patients were reviewed in person following the initial Dermicus Referral via the app. All cases seen showed that the clinical features and Dermatoscopic images were adequate in making a reasonable clinical diagnosis.  Amongst these were 3 cases of melanoma which were all diagnosed correctly, and there were no cases missed. Dermicus was very useful in separating the concerned/anxious patients with benign conditions or ones that can be easily treat in local GP Practice”

Dr Richard Ashton