Start » Kunder » Piteå närsjukvårdsområde – kundcase

Piteå närsjukvårdsområde

Dermicus hjälper primärvården i Norrbotten med huddiagnostik på distans.

Bakgrund

Våren 2019 introducerades Dermicus, inklusive diagnosstöd av hudläkare, i Piteå närsjukvårdsområde. Vid tidpunkten använde man sig inte av någon annan modell för teledermatoskopi. Väntetid till hudklinik var cirka tre månader för en remiss som inte var SVF hudmelanom (standardiserat vårdförlopp). Situationen med att oroliga patienter skulle behöva vänta upp till tre månader för att få besked om en hudfläck är farlig eller inte bedömdes som ohållbar.

Cederkliniken i Piteå använder Dermicus sedan tidigare. Totalt är nu sex hälsocentraler i området anslutna.

Längst avstånd (240 km) till hudkliniken i Luleå har patienterna listade på Arjeplogs hälsocentral. Dermicus innebär med andra ord en stor vinst genom att på ett snabbt och tydligt sätt återkoppla med besked om vilken patient som verkligen måste åka till Luleå för vidare åtgärd eller inte. Även Gällivare hälsocentral använder Dermicus (annat närsjukvårdsområde).

Utbildning

Utbildning är ett måste för att man ska kunna bedöma om en hudfläck är farlig eller inte. I september 2019 genomfördes en utbildning i dermatoskopi och i metodiken Chaos & Clues* (föreläsare Johan Heilborn) på Hortlax Hälsocentral dit läkare och sjuksköterskor från de olika hälsocentralerna tagit sig. Deltagarna var nöjda med kursen och entusiastiska till att börja undersöka hudpatienter med Dermicus. I oktober hade nästan alla hälsocentraler startat upp verksamheten.

Statistik

Statistik för fem hälsocentraler (oktober 2019 – mars 2020)

Antal: 422 patienter

Svarstid i snitt: 3,4 dagar

Diagnoser (antal inom parates): melanom (19), nevus (78), basalcellscancer (74), seborroisk keratos (127), aktinisk keratos (40), Skivepitelcancer (17), övriga diagnoser var: lentigo solaris, dermotofibrom, Mb Bowen, tumör (malign, benign), vaskulär lesion, licenoid keratos.

Rekommenderad åtgärd: biopsi (169 patienter – 40%), ingen åtgärd (245 patienter – 58%), kontroll (8 patienter – 2%).

 

 

 

 

 

 

Effekt av Dermicus

Genom snabb återkoppling med diagnos och rekommendation på åtgärd (3,4 dagar i snitt) så fick hälsocentralerna tydliga besked vilka hudförändringar som var farliga och skulle opereras bort respektive ofarliga och kunde sitta kvar. Efter introduktion av Dermicus uppskattades att antalet excisioner av ofarliga hudförändringar halverats. Att operera bort en hudfläck och skicka för patologisk analys kostar cirka 3 000 SEK. Räknat på 169 patienter blir det en besparing för hälsocentralerna och regionen på drygt 500 000 SEK på sex månader. Och då baseras detta resultat på endast fem av regionens totalt 28 hälsocentraler.

*Chaos & Clues – en metodik där man identifierar mönster och färger i hudförändringar samt letar efter tecken som pekar på malignitet.

”Tidigare fick patienter med hudförändring, som inte ansågs vara av akut karaktär, vänta på svar upp till tre månader. Med Dermicus får vi svar inom några dagar och kan snabbt återkoppla till patienter där farlig hudförändring diagnostiserats, men också lämna lugnande besked till oroliga patienter där hudförändringen bedömdes som ofarlig. Tydlig återkoppling med diagnos och rekommendation på åtgärd har inneburit att vi kunnat halvera antalet excisioner av ofarliga hudförändringar vilket innebär en stor kostnadsbesparing för hälsocentralen och för regionen.”

Ronny Grundström, verksamhetschef, Piteå hälsocentral