Start » Nyckelfunktioner » AI-stödda funktioner

AI-stödda funktioner

Med över 50 000 patientfall i Dermicus fortsätter vi utveckla och bygga ut plattformen med bland annat nya AI-stödda funktioner.

Dermicus AI fokus

Dermicus AI fokus är en AI-stödd funktion i Dermicus mobilapplikation som gör en automatisk kontroll av att bilderna är fokuserade och av bra kvalité. Funktionen är framtagen för att förhindra att bilder behöver tas om för att de är oskarpa, och att patient behöver kallas igen till vårdgivare för att ta om bilderna.

I detta exempel är bilden oskarp, och användaren uppmanas att ta om bilden.

”Att bilder behöver tas om för att de är oskarpa har länge varit ett vanligt problem i vården. Med Dermicus AI fokus minimeras detta problem”

Daniel Eliasson, vd Gnosco

Dermicus AI ljus

Dermicus AI ljus är en AI-stödd funktion i Dermicus mobilapplikation som verifierar att bilder tas i rätt ordning och med både polariserat- och icke-polariserat ljus, vilket är viktigt vid granskning av bilder och för att ställa diagnos.

I detta exempel har användaren redan tagit en bild med polariserat ljus och försöker ta en till. Applikationen känner av att denna bild redan har tagits, och användaren uppmanas att ta en bild även med icke-polariserat ljus.

Nya AI-funktioner under utveckling

Nya AI-funktioner är under utveckling och verifiering tillsammans med vårdpersonal i klinisk vardag, bland annat pågår en studie i Skåne där olika AI-filter i webbapplikationen utvecklats och nu utvärderas. Syftet är att undersöka om det kan vara stöd vid granskning av bilder för att ställa diagnos av hudförändringar.

Läs mer om Forskning & AI
Teledermatoskopi webbapplikation

Prioriterat område som växer

”Artificiell intelligens är ett prioriterat område som växer och där genomför vi samarbetes- och forskningsprojekt med flera av Sveriges ledande dermatologer. Ett aktuellt exempel är vårt samarbete med Åsa Ingvar och kollegor i Region Skåne, där Gnosco deltar för att utvärdera nya AI-funktioner i klinisk vardag.”

Daniel Eliasson, vd Gnosco

Boka demo