Start » Nyckelfunktioner

Nyckelfunktioner

Struktur och funktioner möjliggör second opinion, multidisciplinärt samarbete och kontinuerligt lärande för både kommun-, primär- och specialistvård. Dermicus plattform och mobilapplikation innehåller flera olika produkter, exempelvis Dermicus Mole, Dermicus Wound och Dermicus Photo.

Säkerhet

Inloggning med SITHS-kort eller annan tvåfaktorsautentisering

Personuppgifter hämtas från ”Statens personadressregister” (SPAR)

Krypterad överföring och inga uppgifter eller bilder sparas i mobiltelefonen

Krypterad lagring

Kvittenser och spårbarhet för dokumentation och aktivitet

För mer detaljer kring säkerhet, vänligen kontakta oss

Enkel och användarvänlig mobil app

Smidig och säker inloggning

Patientens samtycke dokumenteras i mobil app

Anamnestagning genom fördefinierade flexibla rullistor

Automatisk kontroll att bilderna är fokuserade och av bra kvalité

Automatisk verifiering att användaren använder polariserat- och ickepolariserat ljus

Specialutvecklad bildtagningsmodul skapar kvalité i alla foton

Hjälpfunktioner för maximal kvalité i alla moment

Både iOS och Android

Flexibel och effektiv webbapplikation

Patientöversikt för en helhetsbild

Arbetslista över konsultationer inklusive status

Optimerad vy för en specifik hudförändring/sår

Bildvisningsmodul speciellt utformad för dermatologibilder med många funktioner och jämförelsevyer och filter

Samrådsmodul där olika läkare och specialister kan diskutera patientfall i grupp eller i privata meddelanden

”Second opinion” för extra komplicerade patientfall

Notifieringar vid olika händelser, individuellt anpassningsbara

 

Speciell sektion för dokumentering av konsultationssvar, anteckningar, patologisvar

Pdf av all information kan skapas för utskrift, lagring, bilaga för vidare remiss etc.

Sektion för standardiserad diagnos och annan taggning möjliggör effektiv uppföljning, forskning, etc.

Statistik som bla. visar tid till diagnos, diagnosfördelning, antal patientfall

Sök- och filterfunktion för att snabbt hitta det man söker

Rättighet och rollbaserad struktur möjliggör egen styrning av inställningar, processer etc.

Flexibel konfigurering för att möta olika kunders specifika patientprocesser

Integrationer till vårdens system

Integrerad till flera journalsystem för automatisk överföring av data

Integrerad till remisshanteringsystem för att komplettera redan startad remiss från vårdgivare

Integrerad till bildarkiveringsystem för automatisk överföring (DICOM, JPG, etc)

Integrerad till kvalitetsregister för automatisk överföring av data

Integrerad till Svensk E-identitet för användar-autentisering

Standardiserade API för ytterligare integrationer enligt vårdens standarder

AI stödda funktioner

AI-funktioner

Automatisk kontroll att bilderna är fokuserade och av bra kvalité

Automatisk verifiering att användaren använder polariserat- och ickepolariserat ljus

Nya AI-funktioner (artificiell intelligens) är under utveckling och verifiering tillsammans med vårdpersonal

Läs mer här om Dermicus AI-stödda funktioner

Övrigt

Dermicus är CE-märkt enligt Läkemedelsverkets direktiv för medicinteknisk produkt klass I.

Gnosco är ISO 27001 certifierad

Gnosco arbetar och produkter utvecklas i enligt med följande standarder:

ISO 13485:2012/2016

ISO 14971:2012

HSLF-FS 2016:40