Start » Prickmottagning

Prickmottagning

Intervju med Martin Wehlou, Ekeby Hälsocenter i Uppsala.

Bakgrund

En ganska stor andel av primärvårdens mottagningsbesök utgörs av patienter som söker för att de är oroliga över sina hudfläckar. På de flesta vårdcentraler bokas patienterna in i den dagliga mottagningsverksamheten, men det finns vårdcentraler som har anpassat sin verksamhet och startat en Prickmottagning.

Att diagnostisera hudförändringar är svårt och av den anledningen kanske man drar sig för att starta en prickmottagning. För att bli duktig på att bedöma hudförändringar så behöver man utbilda sig, man måste ha dermatoskop och man bör definitivt också ha möjlighet att snabbt kunna konsultera hudläkare i patientfall man är osäker på.
 All vårdpersonal som träffar patienter med hudförändringar vet hur viktigt det är att upptäcka melanom i tidigt stadie. För ju tidigare diagnos desto bättre prognos.

Prickmottagning

Vi har intervjuat Martin Wehlou, primärvårdsläkare på Ekeby Hälsocenter i Uppsala.

Vad var anledningen till att ni startade en Prickmottagning?
– Vi kände att vi hade ett behov av att göra ett bättre jobb med bedömningar av hudförändringar. I första hand ville vi lära oss mer om dermatoskopi och prickmottagningen blev då en naturlig följd till det. Stödet av hudläkare genom Dermicus gjorde också att vi vågade ta ansvar för en större publik, dvs gå ut och berätta att vi startat en prickmottagning.

Hur många är ni på vårdcentralen som jobbar med Prickmottagningen? 
– Vi är tre läkare som är involverade i prickmottagningen.

Är det drop-in eller måste man boka tid för att få komma?
– Patienterna bokar in sig på sedvanligt sätt, och oftast via webbokningen.

Hur många dermatoskop använder ni på Prickmottagningen?
– Vi har två handhållna Heine Delta 20T dermatoskop och ett mobilanpassat Heine iC1 teledermatoskop vilken vi kopplar till en iPhone. I mobiltelefonen har vi en app – Dermicus – i vilken vi dokumenterar hudförändringar med anamnes och med bilder som sedan skickas iväg till hudläkare för bedömning.

Vilka öppettider har ni på Prickmottagningen? 
– Vi har öppet dagligen och det finns lediga tider nästan varje dag. Vi har totalt 20-25 patienter per vecka fördelat på oss tre som jobbar med prickmottagningen.

Hur många patienter hinner ni med under ett ”pass”? 
– Med journalföring och dermatoskopi så tar varje patient ca 20 minuter, så vi hinner med 3 patienter per timme.

Utför ni alltid helkroppsundersökning eller kontrollerar ni bara hudfläckarna som patienten söker för?
– Vi erbjuder alltid helkroppsundersökning. En del patienter, kanske 1 på 10, vill inte att vi utför en sådan, så då får vi försöka förklara fördelarna med en helkroppsundersökning.

Har fler patienter listat sig hos er med anledning av att ni erbjuder prickmottagning eller var ni fulltecknade redan innan?
– Ungefär 2/3 av patienterna som söker till prickmottagningen är listade på andra vårdcentraler, men skickas ofta hit för undersökning. Inte på remiss, utan de fick rådet att söka sig hit av sin ordinarie vårdcentral. Jag vet att ett antal patienter har listat sig här efter sitt besök på Prickmottagningen, men jag har ingen aning om hur många det är.

Vilken respons har ni fått av patienterna?
– Den har överlag varit mycket positiv.

Ni använder ju Dermicus Diagnostjänst för att dokumentera hudförändringar. Kan du sammanfatta hur det är att använda Dermicus inklusive de svar ni får från hudläkarna?
– Det är enkelt att dokumentera anamnes eftersom man gör det i rullistor med förutbestämda parametrar. Man behöver alltså inte beskriva hudförändringarna med fritext. Svaren stämmer bra överens med det som lärdes ut under kursen i Chaos & Clues.

Här kan du läsa mer om Ekeby Hälsocenters Prickmottagning.

Om du funderar på att starta en Prickmottagning och är intresserad av hur Dermicus kan hjälpa dig och dina patienter så kan du maila support@gnosco.se.

Heldagsutbildning i dermatoskopi – information hittar du här.
Online-utbildning i dermatoskopi – information hittar du här.

”Vi kände att vi hade ett behov av att göra ett bättre jobb med bedömningar av hudförändringar. I första hand ville vi lära oss mer om dermatoskopi och prickmottagningen blev då en naturlig följd till det. Stödet av hudläkare genom Dermicus gjorde också att vi vågade ta ansvar för en större publik, dvs gå ut och berätta att vi startat en prickmottagning”

Martin Wehlou, primärvårdsläkare på Ekeby Hälsocenter i Uppsala