Gnosco går samman med Barcos dermatologiverksamhet och ökar expansionstakten

Dermicus COO, CMO and CEO

Från vänster: Daniel Eliasson COO, Johan Heilborn medicinsk ansvarig, och Peter Kinhan vd Dermicus. Foto: Jan Torbjörnsson.

8 september 2022

Belgiska Barco köper in sig som majoritetsägare i svenska Gnosco och stärker den fortsatta expansionen av bolaget och utvecklingen av Dermicus. I samband med detta slås en del av Barco ihop med svenska Gnosco för att tillsammans verka under namnet Dermicus. Barcos produkter och personal inom dermatologiverksamheten, Demetra, integreras med Gnoscos svenska och brittiska organisation. Tillsammans skapas ett starkt och unikt erbjudande där de båda verksamheterna kompletterar varandra. Sverige är fortsatt en av Gnoscos viktigaste marknader och fokus kommer vara på Dermicus plattform och beslutsstöd inom hudcancer och sår precis som tidigare.

Barco är ett globalt teknikföretag, listat på börsen i Bryssel som specialiserat sig på utveckling av digital projektion och bildteknik. Barco grundades 1934 och har idag över 3 000 anställda globalt. Sedan flera år har Barco utveckling av produkter och AI-modeller inom dermatologi, samlat under namnet Demetra, en digital lösning och handhållet dermatoskop. Produkterna är redan certifierade, etablerade på marknaden och kunder finns i flertalet länder. Syftet med sammanslagningen är att dra nytta av Dermicus starka position som en ledande digital plattform och beslutsstöd inom teledermatologi och Barcos internationella närvaro, AI-kompetens och finansiella styrka.

– När vi blev kontaktade av Barco, kände vi direkt att detta var något unikt och vi såg båda att vi tillsammans kunde bli en perfekt match. Gnoscos vision och långsiktiga mål har vi nu möjlighet att förverkliga på kortare tid än förväntat på egen hand. Vi är otroligt glada att kunna växa på detta sätt med Barco som en stark och långsiktig ägare samtidigt som entreprenörsandan i företaget bevaras, säger Daniel Eliasson, grundare till Gnosco.

– Vi är väldigt imponerade av teamet i Belgien och Barcos medarbetare i övriga länder. Deras erfarenhet av AI, hårdvara och internationell försäljning är bara några av de styrkor som nu tillförs till organisationen. Med Dermicus har vi redan en av de absolut bästa plattformarna på marknaden och nu kommer vi kunna ta nästa kliv och expandera till flera nya marknader. Nu ser vi fram emot att fortsätta vidareutveckla Dermicus tillsammans med våra engagerade kunder och användare i Sverige och övriga Europa, säger Daniel Eliasson.

– En extra viktig sak för mig som grundare är att befintliga teamet i Sverige kommer kunna fortsätta arbeta på som tidigare utan större förändringar kring personal eller påverka våra kunder i Sverige, utan all verksamhet kommer löpa på som vanligt, säger Johan Heilborn, grundare till Gnosco.

Daniel Eliasson, tidigare vd, tar nu rollen som COO, Chief Operating Officer. Johan Heilborn, specialist i dermatologi och venereolog, fortsätter som medicinsk ansvarig. Peter Kinhan, fram tills nu Global Vice President Barco, tillträder som ny vd. Den nya styrelsen består både av tidigare medlemmar från Gnosco och från Barco, bland annat Barcos vd och ägare Charles Beauduin.

– Sverige är en av de viktigaste marknaderna och driver utvecklingen inom området. Synergierna mellan våra kulturer och produkter kommer tillföra ett enormt värde för våra kunder. Gnosco har erfarenhet av att leda implementeringar av teledermatologi i stor skala i Sverige och Storbritannien, medan Demetra har byggt upp en stark kundbas bland dermatologispecialister. Tillsammans kan vi accelerera vår vision att hjälpa våra kunder att förbättra sina vårdprocesser och på så sätt göra skillnad för patienter och vårdgivare, säger Dermicus vd Peter Kinhan.

 

Kort om Dermicus och teledermatologi

Dermicus är ett digitalt beslutsstöd inom teledermatologi som består av en smartphoneapplikation, och webbapplikation. Patientinformation och bilder samlas in i primärvården eller inom kommunal vård av utbildad sjukvårdpersonal, och bedöms sedan av en eller flera specialister på distans. De återkopplar med en beskrivning, diagnos samt rekommendation om hur patienten bäst handläggs. Dermicus möjliggör att patienter kan diagnostiseras med kortare ledtider och bidrar även till att höja kunskapsnivån hos vårdpersonal.

 

För mer information kontakta

Daniel Eliasson, +46 760 405 012, daniel.eliasson@dermicus.com

Peter Kinhan, +32 47 680 34 26, peter.kinhan@demicus.com

www.dermicus.com

 

Om Barco

Barco, Kortrijk, Belgien (www.barco.com) är ett globalt teknikföretag som specialiserat sig på utveckling av digital projektion och bildteknik inom media- och underhållningsbranschen, för företag och hälso- och sjukvården. Som en ledande leverantör inom digital projektion och bildteknik, erbjuder vi människor lösningar som erbjuder upplevelser, underhållning, kunskap och inspiration, smarta lösningar för beslutsfattande för organisationer och företag samt hjälpa hälso- och sjukvården ge patienter bästa möjliga vård. Barco omsatte 2021 ca 804 MEURO och har över 3 000 anställda globalt. Företagets passion för teknik återspeglas i över 500 beviljade patent. Barco är listat på Brussels Stock Exchange sedan 1985. (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB)

För mer information, besök www.barco.com, följ oss på Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), Instagram (barco_nv) och Facebook (Barco).

 

Om Gnosco

Dermicus är en svensk digital plattform och beslutsstöd inom teledermatologi som har utvecklats av hälsoteknikbolaget Gnosco i nära samarbete med sjukvården och plattformen har använts av vården i många år. Gnosco erbjuder produkter och tjänster för förbättrade vårdprocesser, specialistdiagnostik, dokumentation och kontinuerlig kunskapsutveckling inom dermatologi. Läs mer: www.dermicus.com