Om Dermicus

 

Produktnamn
Dermicus

Tillverkare
Dermicus AB

Syfte
Dermicus är en digital plattform och mobil applikation för teledermatologi, sår och generell bilddokumentation. Dermicus är skapad för vårdpersonal och kan konfigureras för användning i flera olika scenarion, t.ex. i primärvården, specialistvården, kommuner, vård i hemmet, apotek.

Dermicus möjliggör en snabbare och effektivare process för hantering av hud- och sårpatienter samtidigt som kunskapsnivån höjs hos vårdpersonal. Den användarvänliga mobil- och webbapplikationen är utvecklad i nära samarbete med vårdpersonal och möjliggör insamling av strukturerad anamnes och bildtagning inklusive AI-baserade funktioner för kvalitetskontroller. Plattformen möjliggör även multidisciplinärt samarbete, uppföljning över tid och olika statistikvyer. Dermicus skall användas av vårdpersonal, inte av patienter.

Support
Telefon: +46 31 711 80 00
Email: support@dermicus.com

 

Privacy Policy för kunder och partners