Start » Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här har vi listat svar på vanliga frågor om Dermicus.

Hur använder man Dermicus?

Vilken webbadress för att logga in Dermicus Webapplikation?

Beroende på var du jobbar så välj den adress som är riktad till dig.
 
Dermicus huvudadress: https://app.dermicus.com  
 
UK :
 
 
Region Stockholm: https://dermicus.sll.se

Vilken webbläsare kan vi använda för Dermicus Plattform?

Följande webb-browsers stöds av Dermicus.

  • Edge
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox

Måste jag ladda ner ett program till min dator?

Nej, Dermicus webbapplikation fungerar helt online via en vanlig webb-browser

Kan vi exportera patientinformation inklusive bilder till vårt journalsystem?

Dermicus är integrerat med några befintlig journalsystem och bildarkivering system. Det finns även möjlighet att exportera via pdf. Du kan använda Dermicus kraftfulla program och funktioner utan att ersätta hela ditt system.

Jag vill inte skicka patientfall till andra, kan Dermicus användas som ett lokalt dokumentationssystem för att hålla bilder och data på patienter?

Ja, plattformen fungerar perfekt för dokumentation.

Kan jag få diagnostik med teledermatologi av patientfall från Gnosco?

Gnosco har samarbete med hudkonsulter och kan i vissa fall erbjuda dig diagnosstöd beroende på hur avtal för ditt land/ region/ kommun ser ut.

Kontakta  gärna Gnosco för mer information och möjlighet till alternativa lösningar.

Systemkrav och uppdateringar

Hur uppdaterar jag telefonens operativsystem?

Se till att telefonen är uppkopplad till Wifi, alltså INTE via simkort.

Det går bra med vårdcentralens wifi eller någons hemma wifi.
Koppla in laddaren till iPhone i vägguttag för att säkerställa strömtillgång. 
Starta uppdatering genom att gå till :
Inställningar>allmänt >Programuppdateringar> Hämta och installera

Hur uppdaterar du Dermicus mobilapplikation?

Dermicus mobilapplikation kan uppdateras automatiskt i de allra flesta fall, och då behvöer du eventuellt bara godkänna uppdateringen som kommer som en pop-up.

Om du får ett specifikt meddelande från din systemadministratör eller Gnoscos administratör om att du ska uppdatera ditt Dermicus-mobilprogram följer du stegen som då beskrivs.

Hur ofta behöver jag uppdatera Dermicus mobilapplikation?

När det finns en uppdatering får du en popup som meddelar dig att en uppdatering är tillgänglig och genom att acceptera meddelandemeddelandet kommer den nya versionen att hämtas automatiskt.

Vilka versioner av iPhone och iOS fungerar Dermicus med?

Just nu stödjer vi:

iPhone 6S och senare modeller
iPad Air2 och senare modeller
 
iOS 12.0 och senare
 
Observera att vissa iphonemodeller inte bör användas. Kontakta Gnosco för mer detaljer kring detta.

Vilka är kraven på hårdvara (Telefon och Dermatoskop)?

För att kunna köra Dermicus mobila applikationer behöver du ha en iPhone 6S eller senare. Du behöver också ett lämpligt dermatoskop som passar till iPhone, rekommenderat Heine iC1.

Gnosco kan erbjuda ett dermatoskop om så önskas.

Kommer Dermicus-appen att vara tillgänglig för andra telefoners operativsystem, t.ex. Android?

Ja, det kommer!

Säkerhet och patientintegritet

Är Gnosco och Dermicus ISO-certifierad?

Ja, Gnosco är certifierad för ISO27001, vilket är informationssäkerhet.

Gnosco arbetar också i enlighet med fler ISO-standarder.

Hur hanteras patientdata?

Regler och lagar för hantering av patientuppgifter skiljer sig beroende på land och ibland det medicinska användningsområdet. Gnosco AB uppfyller alla de höga krav som IMY ställer. Gnosco AB avtalar med kunder för hantering av patientdata och kan ge ytterligare information om det behövs. För information om Sverige, kontakta: info@gnosco.se, +46 (0)31-7118000

Vilken typ av säkerhet används för Dermicus?

Inloggning sker med två-faktorautentisering (e-tjänstekort/SITHS kort eller SMS-kod).

All kommunikation mellan mobil enhet och server sker över krypterad anslutning (SSL).

Överföring till servern sker krypterat enligt standardiserat protokoll.

Giltighet av serverns certifikat kontrolleras även explicit i den mobila applikationen.

Så fort data/bilder skickats och nått servern raderas denna data/bilder från mobilappen och telefonen

Inhämtning av data (bild, text) till smartphone sker i en sluten kontext inom applikationen utan kontakt med annan programvara eller enhetens bildbibliotek/delade filsystem.

All data i applikationen krypteras lokalt vid temporär lagring.

Dermicus regleras av PDL (Patientdatalagen), vilket ställer krav på lagring av patientdata.

Dermicus serverapplikation driftas på AWS inom EU eller på lokala instanser.

Personnummerkontroll sker genom koppling till folkbokföringsregistret.

Hur hanteras kvalitetsuppföljning?

Det finns en specifik del i Dermicus-plattformen för rapportering av avvikelser. Vi lagrar loggar över användningen, användarna och inloggningarna för säkerhet och kvalitetsuppföljning.

Är Dermicus integrerad med journalsystem eller ett bildlagringssystem?

Dermicus är inte som standard integrerat i journal eller bildlagringssystem. Integrationer tillhandahålls dock om det begärs av kunder, landsting eller vårdgivare.

Jag har fler frågor om säkerhets- och patientdata?

För generell feedback vänligen kontakta: info@gnosco.se, +46 (0)760 405012

För tekniska frågor vänligen kontakta: support@gnosco.se, +46(0)31-7118000

Om patienten vid något tillfälle vill ändra sitt samtycke från att dela sin kliniska data, kan detta göras?

Patienterna hänvisas till sin läkare.

Medicinska frågor

Vad är dermoskopi?

Dermoskopi (även känd som dermatoskopi eller epiluminescensmikroskopi) är användningen av icke-invasivt instrument som hjälper till att diagnostisera hudskador med ett dermatoskop. Dermatoskopet består av en förstoringslins med x10, en icke-polariserad ljuskälla, en transparent platta. Ett flytande medium, en sådan gel, tillsätts mellan dermatoskopet och huden för att minska hudytreflektionerna under inspektion av hudskadorna. Polariserat ljus används i moderna dermatoskop för att avbryta hudreflektioner. När bilderna eller videoklippen digitalt fångas eller bearbetas kan instrumentet kallas ”digitalt dermatoskop”. Detta instrument är användbart för hudläkare som skiljer sig från maligna (cancerösa) skador, särskilt vid diagnos av melanom.
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Dermatoscopy Rosendahl, C 2012, ‘Dermatoscopy in routine practice’, Australian family physician, vol. 41, no. 7, pp. 482–487. Errichetti, E. & Stinco, G, 2016, Dermoscopy in General Dermatology: A Practical Overview’, Dermatology and Therapy (Heidelb), vol.6, no.4, pp. 471-507 Artikeln finns här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5120630/

Hur kan jag lära mig mer om dermoskopi?

Att öka kunskapen för både hudförändringar och olika typer av sår är extremt viktigt för att så snabbt som möjligt sätta korrekt diagnos och hantera patienten korrekt. Gnosco erbjuder utbildningar både online och fysiskt för ST-läkare, specialister i allmänmedicin och hudspecialister. För mer information och bokning gå till vår sida om utbildning.

Vad är mobil teledermatologi?

Teledermatologi
Teledermatologi är användningen av telekommunikationsteknik inom det medicinska området för dermatologi. Medicinska tillstånd som hudskador och tumörer överförs via IT-teknik som digital överföring av video, bilder och data. Användningsområden innefattar hälsovårdshantering som diagnos, konsultation och behandling samt kontinuerlig utbildning.

Teledermatologi är ett värdefullt verktyg vid hantering och diagnos av hudförhållanden. Teledermatologi är förmodligen en av de vanligaste tillämpningarna av telemedicin och e-hälsa. Det är särskilt värdefullt för patienter på landsbygden där tillgången till hudläkare är begränsad. För primära vårdleverantörer är det fördelaktigt i triage och minskning av onödiga hänvisningar till hudläkare. Tjänsten visar också en fördel när det gäller uppföljning och övervakning av patientfall.

Källa: Warshaw E, Greer N, Hillman Y, et al. Teledermatology for Diagnosis and Management of Skin Conditions: A Systematic Review of the Evidence [Internet]. Washington (DC): Department of Veterans Affairs (US); 2010 Jan. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK49157/

Mobil teledermatologi
Mobil telemedicin är ett system där minst en deltagare (den som söker råd eller läkaren till exempel) använder trådlös eller mobil utrustning (dvs mobiltelefoner, handhållna enheter), i motsats till konventionella stationära telemedicinplattformar. Resenärer som utvecklar hudskador, liksom läkare som är på rörelse på sjukhus / icke-sjukhusområdet, kan dra nytta av denna nya utveckling inom teledermatologi.

För att underlätta tillgången till medicinsk rådgivning och göra det möjligt för individer att spela en mer aktiv roll för att hantera sin egen hälsotillstånd, verkar mobil teledermatologi vara särskilt lämpad för patientfiltrering eller triage. (dvs hänvisning baserat på svårighetsgraden och karaktären hos deras hudtillstånd). En annan möjlig praktisk tillämpning är att följa upp personer med kroniska hudförhållanden.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Teledermatology

Är Dermicus baserat på akademiska studier eller annan forskning?

Vilka studier har gjorts där Dermicus har använts?

Här kan du läs mer om studier med Dermicus inom AI, hudcancer och sår. 

Finns det några medicinska artiklar som är relevanta för detta område?

Läs mer här på vår hemsida om forskning inom AI, hudcancer och sår.

Nedan finns även en lista ned öppna åtkomstartiklar som är relevanta för fältet. Du kan klicka på artiklarna att ladda ner. Kassianos, a. P, Emery, JD, Murchie, P & Walter, FM 2015, ‘Smartphone applications for melanoma detection by community, patient and generalist clinician users: A review’, British Journal of Dermatology, vol. 172, no. 6, pp. 1507–1518. Abuzaghleh, O, Member, S & Barkana, BD 2015, ‘Noninvasive Real-Time Automated Skin Lesion Analysis System for Melanoma Early Detection and Prevention’, vol. 3, no. October 2014. Marghoob, A a., Usatine, RP & Jaimes, N 2013, ‘Dermoscopy for the family physician’, American Family Physician, vol. 88, no. 7, pp. 441–450. Ball, SN, Mishra, a, Dutta, a K & Sen, P 2012, ‘International Conference on Recent Trends in Physics (ICRTP 2012)’, Journal of Physics: Conference Series, vol. 365, p. 011001. Rosendahl, C 2012, ‘Dermatoscopy in routine practice’, Australian family physician, vol. 41, no. 7, pp. 482–487. Alendar, F, Helpigankas, H, Soskic, S, Drljevic, I & Selmanagic, A 2011, ‘Dermatoscopy – an Investigative Method and Valuable Tool’, , vol. 19, no. 2, pp. 85–87. Kittler, H, Pehamberger, H, Wolff, K & Binder, M 2000, ‘Diagnostic accuracy of dermoscopy’.

Generella frågor

Är Dermicus CE-certifierad?

Ja, Dermicus är CE-certifierad enligt MDD standarder för medicinsk utrustning.

Erbjuder Gnosco AB tjänsten att diagnostisera patientfall?

Ja, du kan också köpa diagnostiska tjänster från oss också.

Vilka är fördelarna med att använda Dermicus-appen?

  • Färre remisser till hudmottagningar
  • Färre operationer av ofarliga hudförändringar
  • Snabbare diagnos innebär bättre prognos för patient
  • Jämlik vård
  • Kontinuerligt lärande både för primärvård och hudspecialister

Hur är Dermicus bättre än andra produkter på marknaden?

Vänligen boka en demonstration, så ska vi försöka visa. Boka demo.

Om vi skulle vilja publicera våra kliniska resultat och skulle vilja bekräfta Dermicus i publikationen, hur ska vi citera?

Vi uppmuntrar användarna att publicera sina kliniska resultat. Vänligen referera till oss som Gnosco och www.dermicus.com. Vi skulle uppskatta att du också kan skicka oss en kopia av publikationen vid godkännande. Vi uppdaterar löpande här på vår hemsida om forskning inom AI, hudcancer och sår.

Kan vi inkludera din företagslogotyp när du presenterar de kliniska resultaten i nationella och internationella möten?

Ja, vi uppmuntrar användarna att presentera sitt arbete på möten. Vi skulle uppskatta att du också kan skicka oss en kopia av publikationen.

Vem har utvecklat Dermicus?

Gnosco AB i nära samarbete med hudspecialister och primärvårdspersonal. Även det nationella kvalitetsregistret RiksSår är en nära partner och bidrar kontinuerligt till utvecklingen.

Hur kan jag testa Dermicus?

Om du är intresserad av att börja använda Dermicus mobilapplikation och plattform, vänligen kontakta daniel.eliasson@gnosco.se, +46(0)31-7118000

Vilka olika produkter har ni?

Vi har våra aktuella produkter och tjänster beskrivna på produktsidan.

Vilken typ av arbetsprocesser stödjer Dermicus?

Dermicus är mycket flexibel och kan användas för flera olika arbetsprocesser. Systemet kan enkelt justeras beroende på hur du vill arbeta med tjänsten.

Kontakta oss

Jag har idéer för ny funktionalitet eller användningsområden, vem kontaktar jag?

Om du har ideer för ny funktionalitet eller nya användningsområden, vänligen kontakta:

info@gnosco.se

eller

daniel.eliasson@gnosco.se
+46 (0)760 405012

Finns det någon jag kan kontakta för att hjälpa mig att lösa min fråga?

För supportfrågor:

support@gnosco.se
+46 (0)31-7118000

För Region Stockholm kontakta er lokala centeradmin eller teknisk support.