Start » Utbildning » Utbildningsfall

Utbildningsfall

Nu kan du öka din kunskap ytterligare för bedömningar av hudförändringar.

Beställ här

Dermatoskopi

Vi skickar ut 10 utvalda utbildningsfall varje månad till dig. Dessa är baserade på verkliga patientfall, men persondata är nu raderad. Du gör först din bedömning, och sedan kan du öppna upp och se hudläkarens bedömning och diagnos.

Kostnad: 95 kr/månad (inkluderar samtliga användare på en enhet)

Är du intresserad av att ta del av dessa utbildningsfall, vänligen kontakta: info@gnosco.se

Utbildningsfall

Med konto i Dermicus har ni möjlighet att på ett interaktivt sätt träna på riktiga patientfall.

Få tillgång till utbildningsfall

Öka din kunskapsnivå ytterligare!

Beställ här