Start » Utbildning » Utbildningsfall

Utbildningsfall

Öka din kunskap för bedömningar av hudförändringar och träna på våra utbildningsfall

Beställ här

Dermatoskopi

Vi skickar ut tio utvalda utbildningsfall varje månad till dig. Dessa är baserade på verkliga patientfall, men persondata är nu raderad. Du gör först din bedömning, och sedan kan du öppna upp och se hudläkarens bedömning och diagnos.

Kostnad: 95 kr/månad (inkluderar samtliga användare på en enhet)

Är du intresserad av att ta del av dessa utbildningsfall, vänligen kontakta: info@gnosco.se

Utbildningsfall

Med konto i Dermicus har ni möjlighet att på ett interaktivt sätt träna på riktiga patientfall.

Få tillgång till utbildningsfall

Öka din kunskapsnivå ytterligare!

Beställ här