Teledermatoskopi ta bild med mobil

Start » Teledermatoskopi

Teledermatoskopi

Teledermatoskopi är en teknik för snabb och säker diagnos av malignt melanom på distans

Teledermatoskopi webbapplikation

Teledermatoskopi och teledermatologi

Teledermatoskopi är en teknik som används av vårdpersonal för snabb och säker diagnos av malignt melanom på distans. Remiss inklusive bilder skickas för konsultation i syfte att minska ledtider till diagnos och behandling. Tekniken är idag en av de mest populära tillämpningarna och exemplen inom telemedicin och e-hälsa.

Teledermatologi innebär att bilder tas med en digitalkamera eller mobiltelefon för digital konsultation på distans. Teledermatoskopi är en vidareutveckling av teledermatologi, och en teknik där närbilder och översiktbilder tas på huden, tillsammans med bilder som tas med ett dermatoskop.

Dermatoskopet som fästs på kameradelen, ger en kraftig förstoring vilket behövs för att kunna studera misstänkta hudförändringars struktur och mönster i detalj. Tekniken behövs framför allt för tidig upptäckt och diagnostik av hudtumörer som malignt melanom.

Satsningar inom teledermatologi och teledermatoskopi sker idag i hela landet och internationellt.

Användning av dermatoskop

Historik

Dermatoskopi som metod introducerades inom dermatologin för drygt 30 år sedan. Dermatoskopi har kommit att bli ett värdefullt instrument för hudspecialister, och där det krävs vana och erfarenhet för att diagnostiken ska vara tillförlitlig. 1995 beskrev de två hudläkarna Perednia och Brown för första gången ”teledermatologi” som en teknik inom telemedicin i en vetenskaplig publikation.

Teledermatoskopi som teknik utvecklades i snabb takt när fotografering även kunde genomföras med mobiltelefoner. Sedan 2000-talet har användning av dermatoskopi och teledermatoskopi fått allt större betydelse både vad gäller att öka den diagnostiska säkerheten och att färre godartade hudförändringar skärs bort, vilket spar tid och resurser. Ökad kvalité på bedömningarna av hudförändringar i primärvården ger även en ökad trygghet för patienter.

Ett dermatoskop som kan fästas på en mobiltelefon är idag nästan ett lika vanligt verktyg för primärvården som ett stetoskop.

Dermicus är en svensk digital plattform och mobilapplikation inom teledermatologi och teledermatoskopi och vår historia startade 2010.

Läs mer
Teledermatoskopi överarm

Hur fungerar teledermatoskopi?

Vid teledermatoskopi, sätts ett anpassat dermatoskop på en vanlig systemkamera eller en mobiltelefon. Med hjälp av dermatoskopet kan primärvården ta bilder på hudförändringar med mycket hög förstoring.

Bilder överförs sen till ett bildhanteringssystem där en specialistläkare asynkront på distans kan studera struktur och mönster i detalj. Med hjälp av teledermatoskopi kan vårdpersonal i primärvården med hjälp av hudspecialister på distans bedöma om patienters hudförändringar är hudcancer.

”En stor fördel är att vi experter kan göra bedömningen snabbt, ofta inom 24 timmar, men senast inom några dagar”

Jan Lapins, läkare och docent i dermatologi vid Karolinska universitetssjukhuset, artikel ”Ny teknik: snabb upptäckt av hudcancer”, Cancerfonden.se, 10 juli 2020.

Kort beskrivning hur teledermatoskopi fungerar och de olika stegen.

Läs mer
AI stödda funktioner

Innovation och utveckling

Utvecklingen av teledermatologi har drivits på av innovationer framför allt inom teledermatoskopi. I Sverige har Regionala cancercentrum i samverkan, RCC i samverkan varit drivande i flera år, och teledermatoskopi har varit en del i ett nationellt program med effektiva metoder för tidig diagnostik av hudcancer.

Det pågår fortsatt mycket forskning och utveckling inom teledermatoskopi och artificiell intelligens (AI).

Teledermatoskopi är ett bra exempel på den förflyttning som pågår idag inom vården med hjälp av digitalisering och telemedicin.

Läs mer

Fortsatt utveckling

Teledermatoskopi har sedan flera år införts i många regioner. Genom att utveckla processen för teledermatologi och teledermatoskopi kan både en ökad kvalité och en större besparing uppnås.

Digitala beslutsstöd som Dermicus för enkel, snabb och säker bildhantering med konsultationer av experter på distans kommer bli allt viktigare. De handlar om att räcka till med de resurser vi har då vi blir färre som ska ta hand om en befolkning som blir allt äldre.

Teledermatoskopi ta bild med mobil

Vill du veta mer hur vi arbetar med teledermatologi och teledermatoskopi?

Kontakt