Start » Kunder » S:t Eriks vårdcentral – kundcase

S:t Eriks vårdcentral – kundcase

Teledermatoskopi i primärvården – en utvärdering av Dermicus

Teledermatoskopi i primärvården

Malignt melanom i huden är den mest aggressiva formen av hudcancer och en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige.

Majoriteten av melanompatienternas första kontakt och bedömning inom sjukvården sker i primärvården. I samband med denna första patient-läkarkontakt finns därför en möjlighet att hitta nya vägar för att förbättra tidig upptäckt av melanom. Med hjälp av teledermatoskopi, där hudspecialist bedömer misstänkta melanom på distans, kan ledtiden för diagnos och operation av melanom förkortas avsevärt.

Dermatoskopi och prickmottagning

S:t Eriks vårdcentral i Stockholm, med cirka 20 000 listade patienter, började 2015 använda Dermicus plattform tillsammans med en konsulttjänst vilken var kopplad till hudklinikerna på KS, Danderyd och Södersjukhuset.
Vårdcentralen var en av de första i Stockholm som började arbeta med teledermatoskopi. I samband med detta så utbildade man sig i dermatoskopi och startade även en prickmottagning dit man hänvisade patienter som sökte för att dom var oroliga över sina hudfläckar.

Studie

2018 genomfördes en retrospektiv journalstudie där man gick igenom alla teledermatoskopiska undersökningar som genomfördes mellan maj 2016 och mars 2018. Totalt utfördes 103 teledermatoskopiska undersökningar under perioden.

Vid den histopatologiska analysen (PAD) av de 43 st excisionerna fann man 7 st Melanom.

Förutom att diagnostisera hudförändringar lämnade hudspecialisterna även rekommendation på behandlingsåtgärd. Och utfallet på de 103 inskickade patientfallen blev:
Excision – 43
Ingen åtgärd – 38
Kontroll – 22

Utbildning och praktisk tillämpning

Man brukar prata om hur många hudfläckar man behöver skära bort för att hitta ett melanom – Numbers Needed to Excise (NNE). För en otränad primärvårdsläkare brukar det bli runt 30 st, för en tränad hudläkare bort runt 5 st. Läkarna på St Eriks vårdcentral hittade 7 melanom på 43 excisioner vilket ger ett NNE på 6, vilket är mycket bra. En primärvårdsläkare som utbildar sig och arbetar kontinuerligt med att granska hudfläckar kan bli väldigt skicklig på att hitta melanom. Och att hitta melanom i tidigt stadie är helt avgörande för en god prognos.

Iakttagelse

Viktiga observationer som gjordes var att kvaliteten på dermatoskopibilderna var hög eller medelhög för 96 procent för de fotograferade lesionerna. Hög kvalité på bilderna betyder bättre förutsättningar för hudläkare att granska. Det i sin tur leder till att primärvården slipper att återkalla patienter för ny bildtagning.

2014 utförde S:t Eriks vårdcentral 204 hudexcisioner. Året därpå när det börjat använda Dermicus utfördes endast 125 st excisioner, det vill säga 79 st (40%) färre excisioner.

Vinster

Förutom patientvinst i form av snabb återkoppling för att hantera ett farligt melanom, eller ge ett lugnande besked om hudförändringen var ofarlig, så kunde man även göra en ekonomisk vinst. Med 79 färre excisioner under ett år gjorde St Eriks vårdcentral en besparing på 235 000 kr (baserat på 3 000 kr för en excision inklusive PAD).

Studien: Teledermatoskopi i primärvården, 2018,  Frida Björnro, hudkliniken Danderyds sjukhus.