Start » Erbjudande » För primärvård

Enkel dokumentering, snabba svar & nöjd patienter

För primärvården erbjuder vi diagnostjänst med eller utan konsultation från hudspecialist. Dessutom komplett utbildningsprogram inom dermatoskopi.

Erbjudande till primärvården

Diagnostjänst

 • CE-märkt mobil applikation och digital plattform

 • Modern design och funktioner som möjliggör en effektiv och säker process

 • Strukturerad och sökbar information

 • Integration till journal- och bildsystem

Boka demo

Konsultation

 • Få diagnos och rekommendation på patientfall

 • Obegränsat antal patientfall och svar inom 3 dagar

 • Alltid konsensusbedömning, minst två hudspecialister

 • Standardiserade svar från hudspecialist ger primärvårdsläkare kontinuerligt lärande

Boka demo

Utbildning

 • Dermatoskopikurs, både online och fysisk

 • Ta del av och träna på riktiga patientfall

 • Kontinuerligt lärande genom användning av Dermicus diagnostjänst

 • Auskultation med erfaren hudspecialist

Läs mer

Hur fungerar Dermicus diagnostjänst?

Dermicus är en CE-certifierad telemedicinsk plattform och mobil applikation, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Fysiskt besök på vårdcentral

1. Läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Undersökning med manuell dermatoskopi

4. Dermicus mobil app vid svårbedömda hudförändringar

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Genomför samråd digitalt i webbapplikationen med andra hudspecialister

4. Skriver konsultation, diagnos och rekommendation för vidare hantering

Uppföljning vårdcentral

1. Svar till vårdcentral inom 3 dygn

2. Läser svaret på plattformen https://app.dermicus.com/

3. Kontaktar patient för vidare hantering

4. Avslutar patientfall

Vem utför konsultationerna?

Konsultationerna utförs av erfarna hudspecialister verksamma vid Hudcentrum Hagastaden.

Vid behov sker 2nd opinion förfrågan till ytterligare hudspecialist.

Svar inom 3 dygn.

Standardiserade svar från hudspecialist ger primärvårdsläkare kontinuerligt lärande.

Användarvänligt och modernt

Användarvänlig design anpassat för desktop, Funktioner för samråd och gruppdiskussion mellan vårdpersonal.

Sektion för bildjämförelse över tid.

Bjud in externa lokala kollegor.

Sök- och filterfunktion.

Boka demo