Start » Vår lösning » För primärvård

Enkel dokumentering, snabba svar & nöjda patienter

För primärvården erbjuder vi Dermicus som en plattform med eller utan konsultation från hudspecialist. Vi tillhandahåller även ett komplett utbildningsprogram inom dermatoskopi och stöd vid implementation.

Erbjudande till primärvården

Dermicus plattform

 • CE-märkt mobil app och digital plattform

 • Modern design och funktioner som möjliggör en effektiv och säker process

 • Strukturerad och sökbar information

 • Integration till journal- och bildsystem

Boka demo

Konsultation

 • Få diagnos och rekommendation på patientfall

 • Obegränsat antal patientfall och svar inom ca 5 dagar

 • Alltid konsensusbedömning, minst två hudspecialister

 • Standardiserade svar från hudspecialist ger primärvårdsläkare kontinuerligt lärande

Boka demo

Utbildning

 • I dermatoskopi, både online och fysisk

 • Ta del av och träna på riktiga patientfall

 • Kontinuerligt lärande genom användning av Dermicus diagnostjänst

 • Auskultation med erfaren hudspecialist

Läs mer

Hur fungerar Dermicus?

Dermicus är en CE-certifierad teledermatologisk plattform och mobil app, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Fysiskt besök på vårdcentral

1. Läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Undersökning med manuell dermatoskopi

4. Dermicus mobil app tillsammans med dermatoskop vid svårbedömda hudförändringar

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Genomför samråd digitalt i webbapplikationen med andra hudspecialister

4. Skriver konsultation, diagnos och rekommendation för vidare hantering

Uppföljning vårdcentral

1. Svar till vårdcentral inom ca 5 dygn

2. Läser svaret på plattformen https://app.dermicus.com/

3. Kontaktar patient för vidare hantering

4. Avslutar patientfall

Vem utför konsultationerna?

Konsultationerna utförs av erfarna hudspecialister. Vid behov sker 2nd opinion förfrågan till ytterligare hudspecialister. Svar inom ca 5 dygn. Standardiserade svar från hudspecialist ger primärvårdsläkare kontinuerligt lärande.

Användarvänligt och modernt

Användarvänlig design både i mobil app och på dator.

Funktioner för samråd och gruppdiskussion mellan vårdpersonal.

Sektion för bildjämförelse över tid.

Bjud in externa lokala kollegor.

Sök- och filterfunktion.

Boka demo