Start

Digital plattform för hantering av hudförändringar, sår och generell bilddokumentation

Boka demo
Dermicus and DermLite

Effektivare process

Användarvänlig app och plattform skapar snabb högkvalitativ process för både primär- och specialistvård.

Kunskapsutveckling

Struktur och funktioner som skapar kontinuerligt lärande för primärvårdsläkare, sköterskor och hudspecialister.

Säker datahantering

Integrerad till journalsystem, uppfyller säkerhetskrav, PDL och GDPR.

Dermicus plattform för teledermatologi

Dermicus är en digital plattform och mobilapplikation inom teledermatologi och teledermatoskopi för vårdpersonal. Plattformen är ett beslutsstöd för snabb, säker och effektiv process inom telemedicin för hantering av patienter med hudförändringar, sår och andra hudåkommor.

Dermicus mobilapplikation, enbart eller tillsammans med ett mobilanpassat dermatoskop, möjliggör en snabb och säker hantering av patienter i primärvården, samtidigt som hud- och sårspecialister har en modern plattform för konsultation och diagnostisering på distans. Struktur och funktioner möjliggör second opinion, multidisciplinärt samarbete och kontinuerligt lärande för både primär- och specialistvård.

Läs mer

Områden

För att förbättra processer inom ett område krävs specialiserade lösningar och digitala plattformar. Ett generellt system innebär allt för ofta kompromisser. Dermicus fokuserar på just telemedicin och dermatologi, och är designat och utvecklat i nära samarbete med sjukvården som ett beslutsstöd inom teledermatologi, teledermatoskopi och generell medicinsk fotodokumentation.

Dermicus används idag inom följande områden; hudförändringar, svårläkta sår, tumörsår, diabetesfotsår, och övriga hudsjukdomar och hudåkommor.

Läs mer
Dermicus Telderma app

Teledermatoskopi

Teledermatoskopi är en process som tillsammans med ett digitalt system används för att optimera handhavandet för patienter med hudförändringar. Teledermatoskopi används alltmer och skapar stora positiva effekter för vården. Dermicus är den ledande digitala plattformen inom området.

Läs mer
Mobilapp Dermicus Wound

Telemedicin sår

Telemedicin inom sår innebär ett stöd till vårdpersonal och möjliggör samarbeten mellan regioner och kommuner inom nära vård. Dermicus kan användas specifikt för telemedicin inom sår.

Läs mer

Utbildning

Att öka kunskapen om både hudförändringar och olika typer av sår är väldigt viktigt. För en tidig diagnos leder till en bättre prognos. Dermicus erbjuder utbildningar, både online och fysiskt för sjuksköterskor, ST-läkare, allmänläkare och hudspecialister.

En viktig effekt som skapas och som är verifierad av användare av telemedicin med hjälp av Dermicus är att det uppstår ett kontinuerligt lärande. Detta tack vare den struktur som hud- och sårspecialister använder i plattformen.

Läs mer
Genom att använda Dermicus sparar vi ut en vända remittering till hudläkare, och kan rikta patienterna rätt på en gång. Det sparar ju enormt mycket tid och en hel del kostnader.

Martin Wehlou

specialist allmänmedicin

Detta är vad jag kallar modern sjukvård! Mycket bättre än att få en vanlig remiss och vänta i tre månader på ett fysiskt besök hos en hudspecialist.

patient

Vi kan förkorta väntetiderna med flera veckor. En snabb behandling är alltid av stor betydelse för en god prognos.

Marie Lindquist

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland